Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er en aksjespleis (omvendt splitt)?

Ved en aksjespleis slår man sammen selskapets aksjer for å redusere antallet utestående aksjer og å øke verdien per aksje. Også aksjens pålydende øker tilsvarende summen av pålydende på det antall aksjer som slås sammen, slik at aksjekapitalen forblir uendret. 

Ved en 2-til-1 spleis slår man to aksjer sammen til én aksje. Dermed halverer man antallet aksjer og verdien per aksje dobles. Den totale verdien på selskapet (og på alle eiernes aksjebeholdninger) forblir uendret. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake