Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er en aksjesplitt?

Ved en aksjesplitt deler selskapet hver aksje opp i flere aksjer. Dermed øker antall utestående aksjer og verdien per aksje tilsvarende. Også aksjens pålydende reduseres slik at aksjekapitalen forblir uendret. 

Aksjesplit 2:1 (2-for-1) vil si at om du eide 1 aksje før splitten så vil du nå få 2 stk. I praksis så betyr dette at antallet aksjer i selskapet dobles, samtidig som aksjekursen halveres. Selskapets verdi er fortsatt det samme, så rent teoretisk skal ikke splitten ha noen effekt.

En aksjesplitt gjennomføres typisk for å redusere prisen per aksje i selskapet der aksjekursen har blitt svært høy. Dette gjøres ofte for å øke aksjens omsettelighet ved at flere investorer får råd til å handle aksjen. 

Tilbake