Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når skattes gevinst på Aksje- og fondskonto?

Gevinst og tap i aksjer og fond realiseres det året du selger de. Denne gevinsten/tapet står normalt oppgitt i skattemeldingen du mottar i starten av april påfølgende år. Du er pliktig til å legge det inn selv hvis det er noe som mangler. 

Aksjeavkastning har en skattesats på 31,68 % i 2021 (satsen økes til 35,2 % i 2022) og Renteavkastning skattlegges med 22 %.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake