Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når skattes gevinst på Aksje- og fondskonto?

Gevinst og tap på aksjer og fond  på en aksje- og fondskonto skattelegges fortløpende, som i praksis betyr det året du selger verdipapirene. Denne gevinsten/tapet står normalt oppgitt i skattemeldingen du mottar i mars/ april påfølgende år. Sjekk om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra kontoføreren din. Mangler det noe, er du pliktig til å opplyse om dette i skattemeldingen. 

Aksjegevinster og-tap har en sats på 37,84 % i 2023. I 2022 er skattesatsen for aksjegevinster 35,2 % hvis salget skjedde i perioden 1. januar til 5. oktober, og 37,84 % hvis salget skjedde i perioden 6. oktober frem til 31. desember 2022

Renteavkastning skattelegges med 22%. 

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake