Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Bør jeg trappe ned på risiko frem mot pensjonsalder på min IPS?

Det er normalt anbefale å trappe ned risikoen i pensjonssparingen når du nærmer deg pensjonsalderen – og utbetalingene snart skal starte. Det kan du selv gjøre ved å gradvis redusere andelen aksjer og aksjefond til fordel for mer rentefond noen år før pensjonsalder. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Når du nærmer deg pensjonsalder vil Nordnet informere via meldingstjenesten om at det kan være hensiktsmessig for deg å redusere risikoen i din IPS-avtale. Dersom din preferanse for risiko eller tidshorisont endres underveis, anbefaler vi at du oppdaterer dine svar i fondsrådgiveren, og vurderer de foreslåtte endringer.

Når det er sagt: Mesteparten av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som sikre statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en samlet aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake