Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når rebalanseres / tilbakestilles gearingen i Bull- & Bear-sertifikat?

For å kunne gi produktene konstant daglig gearing så rebalanseres eksponeringen mot underliggende aktiva én gang om dagen. Tidspunktet for rebalansering varierer mellom ulike aktiva. På lenken nedenfor har vi satt sammen en oversikt over ulike aktiva som vi tilbyr Bull- & Bear-sertifikater i, samt tidspunkt for når underliggende rebalanseres.

Vær oppmerksom på at sammenstillingen ikke nødvendigvis gir uttømmende informasjon om hvilke produkter vi tilbyr og kan dermed inkludere både flere/færre underliggende aktiva enn det som kan omsettes i Nordnet Markets.

For fullstendig informasjon om den underliggende eiendelen og dens verdsettelsesdato for rebalansering, se produktets endelige vilkår som du finner i forbindelse med ordreplassering

 

Tilbake