Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beregnes avkastningen min?

Hensikten med å måle avkastningen du har på kontoen er at du skal kunne holde deg oppdatert på investeringene dine. Avkastningen du ser i porteføljerapporten, kontooversikten eller totaloversikten påvirkes av det meste du gjør på kontoen din. I tillegg til verdiendringene i verdipapirene dine påvirkes avkastningen du ser av valutaendringer, kurtasje og utbytte. Innskudd og uttak tas ikke med i utregningen og påvirker derfor ikke utviklingen din.

Når du ser på aggregert utvikling for én eller flere av dine kontoer er det primært tre verdier som vises:

  • Utvikling i prosent over valgt tidsperiode
  • Utvikling i NOK over valgt tidsperiode
  • Graf med utvikling over valgt tidsperiode

Utvikling i beløp regnes ut ved at din nåværende kapital på konto beregnes mot gårsdagens verdi og netto av dagens kontantutvikling. Dagens kontantutvikling består av de innskudd, uttak eller internoverføringer du har gjort i løpet av dagen.

Utvikling i prosent bergenes ved å dele dagens resultat med gårsdagens kapital og forandringen i dagens kontantbeholdning.

Grafen som viser utvikling er en aggregert prosent over valgt tidsperiode.

Utregningene gjøres flere ganger per dag, dersom du setter inn penger kan det se ut som at din avkastning i prosent og kroner har blitt påvirket. Dette korrigeres så raskt utregningene gjøres neste gang.

Her kan du lese mer utdypende informasjon om hvordan vi regner ut avkastningen din.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake