Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvorfor avviker kostpris (GAV) fra kjøpskurs?

I de aller fleste tilfeller vil kostpris per aksje (GAV) avvike fra faktisk kjøpskurs.

Skattelovens § 10-32 (2) definerer aksjens inngangsverdi som "det beløp skattyter har betalt for aksjen, tillagt eventuelle kostnader skattyter har hatt til (...) anskaffelse av aksjen".

I praksis innebærer dette at korrekt kostpris for en aksje er kjøpskurs + (kurtasje/antall aksjer kjøpt).

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake