Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Administrativt gebyr ved utbytte på depotbevis (ADR, GDR)

Et depotbevis er et finansielt instrument utstedt av en bank for å representere et utenlandsk selskaps børsnoterte verdipapirer. Du kan handle depotbevis på lokale børser, men det er banken som har utstedt beviset som faktisk sitter på aksjene. På engelsk kalles depotbevis for Depositary Receipt, og de vanligste er American Depository Receipt (ADR) og Global Depository Receipt (GDR). Equinor er et eksempel på en aksje som handles som et depotbevis på andre markeder. Equinor er primærnotert på Oslo Børs, men kan også kan handles på andre markeder som depotbevis.

Får du utbetalt utbytte, kan kontoen din bli belastet med et administrativt gebyr. Du finner den omtrentlige avgiften for hvert land i prislisten vår for utenlandske verdipapirer. Eksakte avgifter finner du hos banken for depotbeviset. Du kan si at du blant annet betaler indirekte for aksjens tilgjengelighet i markedet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake