Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Handel i amerikanske OTC-aksjer

Amerikanske OTC-aksjer (over the counter) er unoterte aksjer som handles på en annen måte enn via en organisert handelsplass eller børs som for eksempel NYSE, AMEX eller Nasdaq. I motsetning til selskaper som handels på en børs, trenger ikke selskaper som handels på OTC å oppfylle de samme kravene som børsnoterte selskaper eller rapportere til den amerikanske Finansinspeksjonen (SEC).

Normalt er grunnen til at en aksje handles på OTC at selskapet ikke kan eller vil imøtekomme de kravene som stilles for å få sin aksje listet på en børs.

Siden det stiller veldig få krav til de aksjene som handles på OTC er handel i disse normalt forbundet med svært høy risiko. Dette er bl.a. også av den grunn Nordnet tilbyr kun et begrenset utvalg av amerikanske OTC-aksjer. Du kan se listen over amerikanske OTC-aksjer som har godkjent risikovurdering, som både kan kjøpes og selges digitalt gjennom Nordnet her. Det er ikke mulig å handel amerikanske OTC-aksjer som ikke finnes på denne listen, dette gjelder også handel gjennom Meglerbordet. 

Mer informasjon om hvordan handel med amerikanske OTC-aksjer fungerer finner du på www.otcmarkets.com

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
og www.otcbb.com
lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
.

Tilbake