Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Handel med warrants

Du kan handle warrants notert i Norge, Sverige, Finland og Tyskland gjennom Nordnet. Det betyr at du har tilgang både til kjøps- og salgswarrants.

En warrant er ett av de finansielle instrumenter som handles på de ulike børsene. En warrant er ett verdipapir, der verdien bestemmes av den underliggende eiendommen (f.eks en aksje eller en indeks.) Innehaveren (kjøperen) av en warrant ønsker å dra nytte av forandringer i aksjens verdi med ett opsjonslignende derivatinstrument uten å eie den underliggende eiendommen (f.eks aksjen).

Vilkårene for de ulike warrants er ikke standardiserte, men utstederen (som regel en bank eller ett meglerhus) bestemmer innløsningspris og løpetid når warrantens først blir notert. Utstederen bestemmer også hvilke betingelser som skal gjelde ved på sluttdagen (når warranten forfaller). For visse warrants baseres avregningskursen på aksjens gjennomsnittskurs siste 10 dager, for andre warrants beregning avregningskursen basert på siste handelsdag. Om avregningskursen er høyere enn warrantens innløsningskurs så tjener kjøperen (innehaveren) penger. Visse warrants har kontantavregning (kjøperen får forskjellen mellom innløsningskurs og avregningskurs) og andre har såkalt fysisk leveranse (kjøperen får kjøpe aksjen for innløsningsprisen og kan deretter selv selge aksjene). Dersom avregningskursen derimot er lavere enn innløsningskursen forfaller warranten uten verdi. De omvendte gjelder for salgswarrants.

Warrants kan handles på børsen under hele dens gyldighetstid, vanligvis 1-2 år. Selv om warrantene har en lang nominell løpetid, gjøres plasseringer i warrants ofte bare for noen dager eller noen måneder. Det er viktig for investoren og følge warrantens kursutvikling under hele dens løpetid.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake