Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er trailing stop loss?

Ved trailing stop loss er det automatisk salg ved en prosentvis utvikling. 

Med Trailing Stop Loss kan du velge hvor for mange prosent kursen skal stige eller falle for at ordren din skal aktiveres. Ordren din aktiveres når den høyeste eller laveste kursen er nådd etter ordretidspunktet. Trailing stop loss fungerer også intradag.

En trailing stop loss består av to deler:

  • Trigger-vilkår: ​Du angir selv hvor stor prosentvis stigning eller fall i aksjekursen som skal aktivere ordren. Triggervilkåret regnes ut i fra den høyeste eller laveste gjennomførte handelen etter at ordren ble lagt. Setter du trailing stop loss på -10 % vil aksjen legges ut for salg dersom den faller 10 % fra sin høyeste kurs (toppnotering) etter at du har aktivert trailing stop loss.
  • En pris du angir som et prosentuelt avvik fra triggerkursen. Ordren som trigges av stop loss vil sendes til markedet med denne prisen.

Merk: For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo større prisavvik du tillater, desto større sjanse er det for at handelen blir gjennomført. <Du kan bruke trailing stop loss til å både kjøpe og selge aksjer automatisk. Du kan legge stop loss på Oslo Børs og Nasdaq OMX.

Vær oppmerksom på at dersom en aksje åpner på en kurs som avviker mer enn den valgte prisavvikelsen blir åpningskursen triggerkurs. Det samme gjelder ved et handelsstopp. I eksempelet under vil ordren da legges til åpningsprisen -2 %. Les mer i Vilkårene for stop loss og automatisk handel.

lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Eksempel:

La oss si at du har aksjer i RCL som du ønsker å selge dersom de faller med 10 %. Du legger trailing stop loss ordre av typen "selg". For å forsikre deg om at handelen blir gjennomført tillater du et prisavvik på 2 %.

Vi antar at RCL deretter går opp til 250 kr for å så snu nedover. Din ordre sendes til markedet når kursen når 225 kr (250 kr - 10 %).

Siden du anga et prisavvik på 2 % sendes ordren med pris 220,5 kr (225 kr - 2 %).

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake