Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er tradisjonell stop loss?

Hvis du for eksempel eier en aksje med høy risiko kan du legge en stop loss-ordre som kun gjennomføres når aksjen faller til en bestemt kurs. Du kan også legge en stop loss som aktiverer en handelsordre hvis aksjen stiger til en bestemt kurs. Tradisjonell stop loss består av to deler:

  • Trigger-vilkår: Vilkåret kan være at aksjen skal stige eller falle til en bestemt kurs (triggerkurs). Først når vilkåret er oppnådd vil ordren din bli aktivert.
  • En ønsket kjøp/-salgspris (limit): Orderen som trigges av stop loss vil bli lagt ut i markedet til denne prisen. For at handelen skal gjennomføres må det finnes en kjøper eller selger i markedet som vil handle til den prisen du har oppgitt. Jo "dårligere" pris du angir i forhold til triggerprisen, desto større er sjansen for at handelen blir gjennomført.

Du kan legge stop loss begge veier. Det betyr at du kan legge en ordre om salg dersom kursen faller til et bestemt nivå, eller du kan legge inn en ordre om kjøp hvis kursen når et bestemt nivå. Les mer i Vilkårene for stop loss og automatisk handel.

lenke til et annet nettsted

Eksempel: ​La oss si at du har aksjer i Statoil (ticker: STL) som du vil selge hvis kursen synker til 150 kr eller lavere. Du setter derfor en triggerkurs for stop loss til 150 kr og limit (salgspris) til 149 kr. Når kursen synker til 150 kr sendes salgsordren din ut i markedet med pris 149 kr.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake