Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva viser årsoppgaven?

​Årsoppgaven inneholder saldo og verdipapirbeholdning pr 31.12, påløpte kreditt og debetrenter, oversikt over mottatt utbytte og en komplett transaksjonsoversikt fordelt per marked.

Aksje- og fondskonto: Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12. Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din

lenke til et annet nettsted
.

Investeringskonto Zero: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen

lenke til et annet nettsted
.

Aksjesparekonto: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Kostpris, og skjermingsfradrag vises også, samt skattefritt beløp tilgjengelig for uttak Har du tatt ut penger vises også evt gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.

Sparekonto: Årsoppgaven inneÅrsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.holder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

IPA , PKB og IPS: Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun IPS) og eventuelle utbetalinger.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake