Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik er skatterapporteringen på Aksjesparekonto

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkelt. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen. 

Gevinst ved salg av aksjer og fond er ikke skattepliktig før du tar gevinst ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen. Du får utsatt skatt på utbytte du mottar på Aksjesparekontoen. Salg av tegningsretter på en Aksjesparekonto skattes fortløpende. 

Skatt på Aksjesparekonto knyttes til to forhold: 

  • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på Aksjesparekontoen skal settes til 65 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond 31.12). Eventuellle kontanter kontanter på kontoen verdsettes til 100%. 
  • Uttak som overstiger innskuddet 
Tilbake