Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er skjermingsfradrag?

Når du som personlig aksjonær mottar inntekt fra aksjer og aksjefond skal en del av inntekten skjermes fra skatt. Du skal kun betale skatt av den delen av din aksjeinntekt som overstiger skjermingsfradraget.

For å få tilordnet skjermingsfradrag må du eie aksjen (eller aksjefondet) ved årsskiftet. Skjermingsfradraget er knyttet til hver enkelt aksje for hvert enkelt inntektsår.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake