Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan beskattes shorthandel?

Private parter har anledning til å inngå avtaler om salg av verdipapirer de ikke eier/disponerer (shortsalg) hvis de får låne verdipapirene av en annen. Utlåner vil vanligvis kreve en godtgjørelse (premie) for utlånet samt kompensasjon for den avkastning vedkommende går glipp av i utlånsperioden. Etablering og innfrielse av selve verdipapirlånet er fritatt for gevinstbeskatning hvis visse vilkår er oppfylt. Fritaket omfatter blant annet utlån av aksjer, egenkapitalbevis eller ihendehaverobligasjoner som er tatt opp til notering på børs.

Selve shortsalget (salg av lånte verdipapir) anses som en ordinær realisasjon. Utgangsverdien settes til vederlaget ved salget av de lånte verdipapirene, og inngangsverdien settes til kostnadene ved senere anskaffelse av identiske verdipapirer (dekningskjøp). Inngangsverdien tillegges verdien av betalt premie og kompensasjon til utlåneren. Gevinsten/tapet tas med til beskatning i skattemeldingen for det inntektsåret identisk verdipapir blir anskaffet ved dekningskjøp.

NB! Renter i forbindelse med shorthandel rapporteres ikke automatisk av Nordnet, så du må altså selv føre opp disse rentene til fradrag i skattemeldingen.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake