Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Er det lov å selge en aksje eller fond for så å kjøpe den igjen for å få fradrag?

For at salgt skal godkjennes skattemessig må det være et reelt salg, noe som innebærer at man ikke må selge og kjøpe samme aksjer eller fondsandeler for nært i tid. 

Dvs. for å unngå gjennomskjæring fra skattemyndighetene må du ha tatt en reell kursrisiko før du kjøper aksjene tilbake. Det finnes ingen eksakt grense på hvor lenge du må være ute av aksjen, men venter du minst en uke bør du være på den sikre siden.

Kjøper du tilbake en annen aksje, slipper du å tenke på denne problemstillingen. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake