Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Risiko ved shorthandel

Ved shorthandel spekulerer du i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, jo høyere blir fortjenesten din. Stiger aksjekursen er det i teorien ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt og hvor stort tapet ditt kan bli. Dersom aksjen stiger med mer enn 100 % vil du tape mer enn du opprinnelig har investert. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt dersom du har shortposisjoner.

Det er også risiko for at et verdipapirlån ikke kan tas opp, eller at lånegiver krever sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake, uansett hva aksjekursen er på det aktuelle tidspunktet.

 

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake