Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Handel i Sverige

Handel på OM Stockholmsbørsen skjer normalt mellom klokken 9:00 og 17:30. Handel skjer gjennom OM Stockholmsbørsen elektroniske handellsystem, SAXESS. En børsdag i SAX starter ved åpning av markedet. Deretter er det kontinuerlig handel frem til markedet stenger. Når markedet åpner settes åpningskursen til den kursen der flest antall aksjer kan avsluttes. Fordeling av tilgjengelig antall handelsposter skjer i første omgang blant dem som har priset sine kjøpsordrer høyere enn åpningskursen og blant de som har prisbegrenset sine salgsordrer lavere enn åpningskursen. Deretter skjer fordeling av gjenværende handelsposter sammenlignet med med tilbud og etterspørsel. Kontinuerlig handel startes i respektive aksjesalg direkte etter åpningsfordelingen. Prioritering av ordrer ved avsluttning av kontinuering handel baseres på pris og derettter inbyrdes og tid. Med inbyrdes menes ordrer av samme børsmedlem. 

Prisintervall

Avhengig av kursnivå i et verdipapir kan kursen på en ordre legges med ulikt antall desimaler. Tabellen nedenfor viser minste desimal (tickersize) som kan angis ved ordrelegging innen respektive intervall. 
0,00 - 4,99 = 1 øre
5,00 - 14,95 = 5 øre
15,00 - 49,90 = 10 øre
50,00 - 499,50 = 50 øre
500,00 - 4999,00 = 1 krone
5000,00 - = 5 kroner

Orderns Gyldighet

Order kan hos Nordnet legges med en maksimal gyldighet på 30 dager.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake