Gå til hovedinnhold

Er du sparer, investor, spekulant eller trader?

Har du mye eller lite kapital? Tenker du kortsiktig eller langsiktig? Vil du bruke mye eller lite tid på å styre investeringene dine? Ta mye eller lite risiko? Kan du mye eller lite om markedet fra før? Er du nysgjerrig og vil lære mer?

Det finnes veldig få råd som passer for alle, og derfor bør du starte med å definere hvilken gruppe du tilhører. Er du en sparer, investor, spekulant eller trader? Det kan til og med hende at du er en kombinasjon av flere av disse gruppene. Her kan du lese mer om de ulike gruppene slik at du får mer innsikt i hvilke strategier som passer best for deg.

Sparer

De fleste av oss er sparere. Du setter av litt penger hver måned, og med tiden kan dette bli en betydelig kapitalreserve. Dette er det viktigste for deg som sparer:

  • Kom i gang med sparingen
  • Spar et så stort beløp er måned som du har kapasitet til
  • Plasser pengene dine i noe fornuftig

På selve plasseringssiden bør spareren være langsiktig, og har flest fellestrekk med investoren. Aksjefond kan være et åpenbart valg for deg som sparer, og eventuelt supplert med noen kvalitetsaksjer ved siden av hvis du er interessert. Mange utvikler sparingen sin til en hobby som kan være både interessant og lønnsom. Har du spart lenge blir beløpet du har i markedet så stort at du kan kalle deg en investor.

Investor

Investorer plasserer større beløp i markedet, og har gjerne en portefølje bestående av forskjellige investeringer. Er du en investor fokuserer du gjerne på kapitalavkastningen du oppnår overtid som langsiktig eier av næringslivet. Det er avgjørende å ha god kunnskap om hva du investerer i, kjøpe kvalitet til fornuftige priser, og å holde kostnadene nede.

Hvis du passer best inn i denne gruppen som investor er du ofte mer involvert i hva som skjer i aksjemarkedet fra dag til dag enn hva en sparer er, og du kan dra nytte av å sette deg inn i ulike investeringsstrategier og analysemetoder. En sparer er altså en investor dersom du plasserer større enkeltinvesteringer som for eksempel en følge av arv etc.

Spekulant

Spekulanter tar kortsiktige posisjoner i markedet og er viktige aktører i å oppnå en korrekt prising av verdipapirer. Hvis du er en spekulant ser du etter spesielle situasjoner der du mener aksjer er feilpriset og tar posisjoner i forhold til at aksjekursen skal flytte seg til det du mener er riktig nivå. Tidshorisonten er som regel fra noen dager til noen uker.

En del spekulanter kan også ta rolleninvestorerhar, men da gjerne som aktive investorer som en involvert i endringsprosesser i bedriftene de går inn i. Spekulanter er avanserte brukere av verktøy for handel, informasjon, analyse og risikostyring. Mange spekulanter omtaler gjerne seg selv som investorer. Men beskjeftiger du deg med kortsiktig endring av priser og ikke med langsiktig kapitalavkastning ved å være eier over lang tid, da er du spekulant.

Svært kortsiktig spekulasjon kallestrading.

Trader

Hvis du er en trader så er du en aktiv deltaker i den helt kortsiktige daglige prisingen av aksjer, derivater og andre verdipapirer. Du kjøper og selger verdipapirer raskt for å utnytte svingninger i prisene. Mange tradere eier ikke aksjer over natten, og er kun aktive når markedene er åpne.

Som trader bruker du enkle eller avanserte, og i noen tilfeller, automatiserte handelsstrategier. Du bruker også ofte hele spekteret av tilgjengelige investeringsinstrumenter – aksjer (kjøp og shortsalg), opsjoner, futures, ETFer, warranter osv. Det viktigste for deg som trader er god omsetning (likviditet) i det du handler slik at det går an å gå inn og ut av posisjoner billig. Fokuset til tradere ligger ellers på god risikokontroll, tilgang til rask og god informasjon, samt muligheten til å handle kjapt og billig.

Market Maker

En spesiell type trader er market makeren, som på vegne av et meglerhus kontinuerlig stiller forpliktende kjøp- og salgskurser i børsnoterte verdipapirer. Om du f.eks. kjøper et børsnotert indeksfond fra leverandører som XACT (Handelsbanken) eller DNB er det som regel en marketmaker som stiller priser på produktene i tillegg til øvrige selgere og kjøpere av disse fondene.

Er du en marketmaker må du holde gode/korrekte priser på egne produkter for ellers vil du bli utnyttet av andre tradere (mennesker eller computer-algoritmer) som driver med såkalt arbitrasje-handel. Hvis en arbitrasjetrader for eksempel kan kjøpe et OBX-fond på indeksverdi tilsvarende 450 og samtidig selge indeksfuturen på verdi 451 kan han/hun låse inn en sikker gevinst. Dermed sørger disse aktørene for korrekte priser i markedene.

Kom i gang med sparing og investering på nordnet.no

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer