Opp

Skatt og utbytte på Aksjesparekonto

De viktigste reglene for Aksjesparekonto

Det er spesielle regler knyttet til blant annet skatt, utbytte og skjermingsfradrag på Aksjesparekonto. Her får du en oversikt over de viktigste reglene du bør kjenne til.

Få en oversikt over reglene for Aksjesparekonto

Belåning på Aksjesparekonto

Belåning tilgjengelig på Aksjesparekonto

Det er mulig å belåne aksjesparekontoen din. Dette skjer ved at du pantsetter aksjesparekontoen og får en tilknyttet kredittkonto. Hvor mye du kan låne på kredittkontoen bestemmes av kredittlimiten du har fått innvilget og belåningsverdien på verdipapirene du har på aksjesparekontoen din. Lån og tilhørende renter belastes kredittkontoen, og opptak/nedbetaling av lån på kredittkontoen registreres som innskudd/uttak på aksjesparekontoen. 

I forskriften er det ikke lagt opp til at det skal være mulig å ha belåning på Aksjesparekonto. Vi har likevel fått på plass en god løsning for å kunne tilby det på Aksjesparekonto i Nordnet.

Du har også muligheten til å få Superlånet med rente fra 1,69 % i NOK.

Skatt på Aksjesparekonto

Regler for skatt og skattesats

Du betaler skatt av gevinst først når du tar gevinsten ut av kontoen. Innskuddet ditt kan du ta ut i sin helhet uten å betale skatt.

Når det gjelder fradrag for tap, så må du avslutte Aksjesparekontoen for å kunne føre dette opp på skattemeldingen.

Skattesatsen for Aksjesparekonto følger satsen som settes for beskatning av verdipapir i statsbudsjettet hvert år. I 2018 er skattesatsen 30,59 %

Skattemeldingen (selvangivelsen)

Vi rapporterer direkte til myndighetene for deg slik at utbytte, gevinst, tap og formue er forhåndsutfylt i skattemeldingen din.  

Grunnlaget for beskatning av Aksjesparekontoen din:

  • mottatt utbytte som beskattes løpende
  • eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon og uttak
  • verdien av kontoen din (er skattepliktig formue dersom du betaler formueskatt)

Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer og fond på kontoen din.

Utbytte på Aksjesparekonto

Du kan motta utbytte på Aksjesparekonto

Hos Nordnet mottar du utbytte direkte på Aksjesparekonto. Du får altså utbyttet utbetalt til samme konto som der du har aksjene og fondene dine.

Utbytte beskattes løpende

Du skatter løpende på utbytte. Dette gjelder selv om du ikke tar utbyttet ut av kontoen.

Skjermingsfradrag på Aksjesparekonto

Regler for skatt og skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget beregnes av innskuddet på kontoen din. Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddet i løpet av året. Det legges også da til eventuell ubenyttet skjerming som du har fra tidligere år. Skjermingen kan trekkes fra både ved beskatning av utbytte og ved beskatning av uttak fra kontoen.

Dette er skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år. Bunnfradrag kan forklares som at inngangsverdien du kjøpte aksjene eller fondene dine for, blir oppjustert med en liten prosentandel slik at du ikke trenger skatte av hele gevinsten når du skal realisere en gevinst. Du kan trekke fra en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skattedirektoratet.

Renter på Aksjesparekonto

Renter på kapital inngår ikke på Aksjesparekonto

Det er ikke mulig å opparbeide seg renter på kontanter du har stående på Aksjesparekonto. Derfor kan det være lurt å investere i aksjer og fond så lenge du har kapital på Aksjesparekontoen din.

Renteprodukter

Det er ikke mulig å investere i renteprodukter som rentebevis og rentefond på Aksjesparekonto. 

Ingen kontoavgifter

Stort utvalg aksjer og fond

Vi hjelper deg
å flytte

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.