Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er oppjusteringsfaktor og hvordan fungerer den?

Skattepliktig utbytte og gevinst/tap på aksjer som skal stå i skattemeldingen, skal ganges med et faktortall for oppnå gjeldende skattesats. Faktortallet for inntektsåret 2023 og 2024 er 1,72.

 

I skattemeldingen vises beløp før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises i foreløpig skatteberegning eventuelt skatteoppgjør.

 

Eksempel: Du mottar kroner 100 000 i utbytte. Beløpet skal for 2023 ganges med faktortall 1,72 før skattlegging av 22 prosent.

100 000 x 1,72 = 172 000

172 000 x 0,22 = 37 840

Skatt på ditt utbytte av 100 000 kroner blir i dette eksempelet kroner 37 840.

Eksempelet viser bare oppjustering og tar ikke hensyn til eventuelt skjermingsfradrag. Oppjusteringen gjelder for skattepliktig utbytte etter skjermingsfradrag.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake