I samarbeid med iShares by BlackRock.

Invester i fremtiden med megatrender

Megatrender er sterke, transformative krefter som kan endre banen til den globale økonomien, ved at de påvirker samfunnets prioriteringer, ansporer til innovasjon og redefinerer forretningsmodeller. De har en meningsfull innvirkning ikke bare på måten vi lever og bruker penger på, men også på offentlig politikk og selskapsstrategier.

Å identifisere potensialet for strukturell endring og investere tidlig i forventede endringer er avgjørende for å posisjonere porteføljerfor langsiktige vekstmuligheter. Vi ser fem megatrender som former fremtiden vår og bidrar til å endre måten vi lever og arbeider på.

Five
mega­trends
shaping
our
future.

Fem
mega­trender
shaping
our
future.

Fem mega­trender som former vår fremtid

Fremvoksende global velstand

Antallet velstående forbrukere vil øke i Asia og andre fremvoksende markeder. Land som i dag regnes som fremvoksende markeder, forventes å utgjøre 6 av de 7 største økonomiene i 2050.*

→ iShares Ageing Population UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ iShares Digitalisation UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*FN: World Population Prospects, juni 2017

Hurtig urbanisering

Massiv innflytting til byene vil kreve nye forretningsmodeller og ny infrastruktur. To tredeler av verdens befolkning kommer til å bo ibyer i 2050 – en dobbelt så høy andel som i 1950.*

→ iShares Digitalisation UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ iShares Automation & Robotics UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*FN: World Urbanization Prospects, mai 2018

Klimaendringer og ressursknapphet

Ønsket om en renere, grønnere fremtid vil lede til fremskritt innen energi og naturvern. 50 % av verdens energi forventes å komme fra sol- og vindkraft i 2050, mot bare 7 % i 2015.*

→ iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ iShares Global Water UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*New Energy Outlook: Bloomberg, juni 2018

Demografiske og sosiale endringer

Økt levealder og moderne livsstiler vil endre helsesektoren og forbruksvanene våre. Det anslås at verdens befolkning over 60 år vil ha økt med 45 % allerede i 2030.*

→ iShares Healthcare Innovation UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ iShares Ageing Population UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*The Long View: PricewaterhouseCoopers, februar 2017

Teknologisk gjennombrudd

Tempoet i den teknologiske utviklingen øker eksponentielt – og dette fenomenet er ikke begrenset til teknologisektoren. Antallet internettilkoblede enheter på markedet forventes å stige til 125 milliarder innen 2030, fra 17 milliarder i 2017.

→ iShares Automation & Robotics UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
→ iShares Digital Security UCITS ETFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*HS Markit: Internet of Things Research, oktober 2017

Dette må du vite om risiko og avkastning

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc. and its affiliates (“BlackRock”) and are used under license. BlackRock makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Nordnet AB (publ). BlackRock has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Nordnet AB (publ).