Gå til hovedinnhold

Strukturerte verdipapir.

Investeringer som max-sertifikat, autocall med flere samles under kategorien strukturerte verdipapir. Disse investeringene har klart definerte vilkår og kan gi deg som investor økt avkastning i riktig markedsposisjon. Samtidig risikerer du å tape hele din investerte kapital.

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Tenk på dette når du handler:

  • Likviditetsrisiko

Du kan selge en autocall før utløpsfristen. Ekstreme markedsbevegelser kan gjøre det vanskeligere å handle.

  • Kredittrisiko

Du som investor har en risiko mot utstederen, også kalt emittent eller Market Maker.

Dersom utstederen får kredittproblemer kan det begrense muligheten din til å få avkastningen som vilkårene angir.

  • Avgifter og risiko

Alle strukturerte verdipapir har ulike vilkår. Les derfor gjennom prospekt og vilkår før du investerer.