Gå til hovedinnhold

Produkter med fast gearing faktor.

Et sertifikat er et investeringsprodukt hvor utviklingen er prisgitt utviklingen på en aksje, indeks, råvare eller valuta. Sertifikatet har en daglig gearing-faktor. Det vil si at verdien på produktet utvikler seg med gearingen multiplisert med daglig utvikling til det underliggende aktiva.

Gearingen gjør at verdien på investeringen din forandres raskere enn verdien på den underliggende aksjen, indeksen, råvaren eller valutaen. Derfor sier man at sertifikatet har en høyere risiko.

Test kunnskapen din.

Når du har lest om produktene med fast gearing-faktor kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Slik fungerer Bull & Bear.

Et Bull-sertifikat innebærer at du spekulerer i et stigende marked for det underliggende aktiva. Bear-sertifikat gir motsatt effekt, det vil si at det øker i pris når prisen til det underliggende aktiva faller i verdi.

Hvis sertifikatet har en gearing-faktor vises dette ved at navnet på sertifikatet inneholder en «X» etterfulgt av en multiplikator for gearingen.

Slik fungerer daglig gearing.

Det som skiller et sertifikats gearing fra andre derivater er at gearingen bare beregnes ut ifra dagens utvikling, som kalles for daglig balansering. Kort forklart betyr det at du får utvikling i løpet av børsens åpningstid.

Over en lengre tidsperiode kan derfor gearingen bli både høyere eller lavere enn hva du tenkte deg. Noe som er viktig å kjenne til hvis du planlegger å investere i sertifikat på lang sikt.

Merk!

Gearingen har en daglig avkastning, noe som gjør det svært vanskelig å beregne utviklingen over en lengre tidsperiode. Dette fordi det beregnes ut ifra hvordan utviklingen isolert sett vil være hver eneste dag i perioden.

Tenk på dette før du handler med sertifikater:

  • Finansiering

Når du investerer i sertifikater betaler du også for gearingen. Kostnaden trekkes fra verdien på investeringen din hver natt.

  • Kredittrisiko

Et sertifikat utstedes av en utsteder, også kalt emittent eller Market Maker. Om utstederen går konkurs kan hele investeringen din bli verdiløs - ha derfor oversikt på banken som står bak det sertifikatet du ønske å handle.

  • Muligheten for å kjøpe og selge

Det kan oppstå begrensninger med å kjøpe og selge ved kraftige kursbevegelser eller om utstederen opplever tekniske problemer.