Nordea Emerging Market Equity

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 10.64 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
243.93 NOK
Dagens kursendring
+ 0.21 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.6 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea Emerging Market Equity

Nordea Emerging Market Equities er et globalt aksjefond som investerer i tilvekstregioner, hovedsaklig i Asia, Afrika, Øst-Europa, Latin-Amerika og Mellom Østen. Fondet kan i tillegg plassere opptil 30 % i andre fond som har lignende investeringsmandat, samt i aksje-, aksjeindeks- og valutaderivater. Fondet er et alternativ for risikovillige investorer som vil spare en del av sin formue langsiktig i ekspanderende aksjemarkeder i tilvekstregionene. Risiko og avkastningspotensiale knyttet til investeringer i disse markedene er høyere enn for investeringer i mer etablerte aksjemarkeder. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

ISIN
FI0008813316
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. juni 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Martin Junker Nielsen
Forvaltet fondet siden
1. november 2007
Nordea Funds Oy, Norwegian BranchKeskuskatu 300020 Helsinki
+358 9 1651http://www.nordea.fi/rahasto
Aksjer
92.4 %
Kort rente
7.6 %

Største regioner

Asia Emerging 41.0 %
Asia 30.0 %
Latin-Amerika 11.5 %
Afrika 8.1 %

Største bransjer

Teknologi
30.4 %
Finans
26.5 %
Konsumentvarer
10.3 %
Materialer
6.9 %
Olje & Gass
5.9 %
Industri
4.6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.2 %
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
8.1 %
Naspers Ltd Class N
6.4 %
Alibaba Group Holding Limited
3.7 %
Sberbank of Russia PJSC Participating Preferred
3.6 %
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
2.9 %
China Construction Bank Corp Class H
2.2 %
OIL COMPANY LUKOIL PJSC
2.1 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd
1.7 %
Huaneng Renewables Corp Ltd Class H
1.6 %