Dette bør du vite om handel i utenlandske aksjer

Selv om Oslo Børs har hatt en meget bra utvikling de siste årene er det en rekke fordeler (og ulemper) med å handle på andre markeder, i andre land og valutaer. Handel i utenlandske aksjer kan være mer komplisert enn å handle på hjemmemarkedet, samtidig utgjør det norske markedet en svært liten del av verdensøkonomien. Her kan du lære deg å utnytte mulighetene som handel i USA, Canada, Tyskland og de nordiske landene kan gi deg.

Gevinst/tap påvirkes av både aksjene og valutaen

Handel på Oslo Børs i norske kroner (NOK) er ukomplisert. Kjøper du en aksje til 100 kr og den stiger til 110 kr, og vi ser bort i fra kurtasje, har du enkelt og greit tjent 10 kr, eller 10 %. Kjøper du aksjen i dollar blir regnestykket vanskeligere.

La oss si at du kjøper en aksje til 100 USD, og én USD koster 8 kroner. Når du ønsker å selge aksjen har verdien økt til 110 USD, samtidig har NOK styrket seg og verdien av én USD ligger nå på 7 NOK. Da har du faktisk tapt penger på investeringen din siden USD mot NOK-kursen har gått ned med enn aksje-kursen har gått opp. Kjøpsprisen din var 800 kr, mens salgsprisen din var 770, noe som gir et tap på 30 kroner. Vi ser bort fra kurtasje her også.

Beveger valutaen seg i motsatt retning, kan du få dobbel effekt. Husk dog at valutakursene svinger også når børsen er stengt.

Velg riktig konto for veksling

Når du skal kjøpe utenlandske aksjer kan du velge mellom tre kontotyper hos Nordnet; Investeringskonto Zero, aksje- og fondskonto og aksjesparekonto. Med en aksjesparekonto kan du dog ikke handle i amerikanske og canadiske aksjer, da den kun tillater handel i EU og EØS-land.

Med aksjesparekonto og Investeringskonto Zero skjer vekslingen automatisk og du forholder deg kun til NOK. Handler du mye i utenlandske aksjer kan du imidlertid ha en aksje- og fondskonto med en tilknyttet valutakonto der du håndterer vekslingen selv. Dette gir en mindre valuta-spread og innebærer mindre kostnader enn ved å gjøre dette uten en egen valutakonto.

Her kan du lese mer om investeringer i annen valuta og spread.

På disse markedene kan du kjøpe utenlandske aksjer hos Nordnet

På Nordnet.no kan du selv handle på alle de nordiske børsene, det tyske, amerikanske og canadiske markedet. (Handler du på en aksjesparekonto er investeringene som nevnt begrenset til de nordiske og tyske børsene for våre kunder.) Dette kan gi deg en rekke muligheter til å diversifisere porteføljen bedre. Du kan handle i både norske, svenske og danske kroner og euro, samt både amerikanske og canadiske dollar. I tillegg kan du du handle i bransjer som ikke er så godt representert på Oslo Børs. På USA-børsen kan du for eksempel handle i noen av verdens største teknologiselskap, som Apple, Facebook og Google.

Se alle aksjekurser og kom i gang med utenlandskinvesteringene dine her.