Økt global usikkerhet hindrer renteøkning

Hvis en marsboer med interesse for økonomi kom på besøk til Norge ville han observert følgende: God vekst i norsk økonomi, lav arbeidsledighet og stabil inflasjon. Marsboeren ville også lagt merke til en svak kronekurs og ikke minst en lav rente, noe som ikke henger helt sammen med den sterke norske økonomien.

De solide innenlandske forholdene tilsier at Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng, til 1,5 prosent, torsdag. Dette vil være i tråd med kommunikasjonen banken har gitt i møtene både i juni og august.

Internasjonal økonomi, derimot, har i samme periode svekket seg vesentlig, primært på grunn av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina. Usikkerhet knyttet til Brexit, samt økte geopolitiske spenninger, spesielt etter helgens alvorlige hendelse i Saudi Arabia, har også bidratt til svakere utsikter internasjonalt. De svakere utsiktene har medført at den europeiske sentralbanken nylig kuttet renten til minus 0,5 prosent, mens Federal Reserve i USA har senket renten for første gang siden finanskrisen, til 2-2,25 prosent, og kan kutte igjen onsdag kveld.

Svekkelse av internasjonal økonomi er et argument for lavere norsk rente, eller i det minste uendret rente, siden disse forholdene gradvis vil påvirke norsk økonomi negativt.

Når sentralbanken fastsetter renten må den veie den sterke norske økonomien opp mot svakere økonomisk vekst internasjonalt. Samlet sett er det derfor ikke gitt hva Norges Banks hovedstyre vil gjøre med renten fremover.

I USA har de lange rentene (den årlige renten du får for å låne penger til USA i ti år) ligget godt under den korte renten (tremånedersrenten) den siste tiden. Dette fenomenet kalles invertert rentekurve, og inntreffer svært sjelden. Som oftest skjer dette i forkant av større tilbakeganger i verdensøkonomien, altså før globale resesjoner. De lange rentene faller når investorer flytter enorme summer fra det risikable aksjemarkedet til «trygge havner» som amerikanske statsobligasjoner, i påvente av svakere vekstutsikter.

Vi tror hensynet til usikkerheten i internasjonal økonomi vil være retningsdrivende for Norges Banks rentesetting fremover. Derfor vil sentralbanken se an situasjonen noe mer før de endrer renten. Vi tror derfor renten holdes uendret.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer