Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Investeringskonto Zero - kapitalforsikring

Generalforsamling

Aksjer du eier på en Investeringskonto Zero eies formelt av Nordnet. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Vi deltar ikke på generalforsamlinger eller utøver aksjonærrollen.

Overføring av verdipapirer

Hvis du allerede eier verdipapir kan du ikke overføre dem til Investeringskonto Zero. Hvis du vil flytte verdipapir fra Aksje- og fondskontoen din eller en annen VPS-konto må du først selge verdipapirene, og så flytte pengene over til Investeringskonto Zero.

Flere banker tilbyr samme type konto som Investeringskonto Zero under ulike navn som Unit Link, Fondskonto Link, Link Kapital og Flexipensjon. Hvis du vil flytte investeringskontoen din fra en annen bank eller forsikringsselskap og over til oss selges verdipapirene dine først. Deretter overføres pengene dine til en Investeringskonto Zero hos oss. Du må reinvestere pengene på nytt, men flyttingen utløser ikke skatt på gevinst.

Dette kan du investere i

Du kan handle aksjer som handles på:

 • Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/København
 • Oslo Børs og Oslo Axess
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Deutsche Börse-Xetra (ikke parkett, kun elektronisk handel)
 • First North
 • Nordic MTF
 • Regulerte markedsplasser/MTF eller motsvarende i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Canada og USA (se vårt ordinære tilbud)

Fond:

 • Norske verdipapirfond inkl. rentefond
 • Utenlandske UCITS-fond
 • Børsnoterte fond (ETF) uten gearing

Annet:

 • Tegningsrettigheter

Får du feilmelding når du skal handle enkelte aksjer eller fond ber vi deg om å gi oss beskjed.Send oss en meldinglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu der du nevner spesifikt hvilke verdipapir dette gjelder så skal vi vurdere om det skal inkluderes for kontotypen Investeringskonto Zero / IPA.

Investeringer som ikke er tilgjengelige

Med en Investeringskonto Zero kan du ikke investere i kompliserte produkter som opsjoner, derivater, verdipapirer med innebygget gearing, ETC, ETN eller unoterte aksjer som ikke handles på et regulert marked, MTF eller tilsvarende markedsplass utenfor EU.

Belåning

Siden Investeringskonto Zero er et forsikringsprodukt har du ikke lov å belåne investeringene dine. Det gjelder tjenester som verdipapirbelåning, intradagskreditt og shorthandel.

Mer om

Investeringskonto Zero - kapitalforsikring

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.