Gå til hovedinnhold

#pengepodden investor – ”Lave renter til evig tid” med Jan Ludvig Andreassen

Tema i denne episoden av #pengepodden investor er makroøkonomi. På plass i studio er sjefsøkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, sammen med investeringsøkonomen vår Mads. I episoden får du et innblikk i både norsk og internasjonal økonomi, hvordan situasjonen er i dag og hvordan det ser ut videre for den globale økonomien. Du får også høre mer om rentenivået i verden, og rentemøte til Norges Bank. Jan går også inn på det norsk boligmarkedet, og du får høre mer om hans databeregninger som tyder på at det bygges for mange boliger i forhold til befolkningsveksten i Norge. Til slutt i denne episoden deler Jan sine beste råd for deg som investor.

Slik ser fremtiden ut for den amerikanske økonomien

(01:39) Jan redegjør for status i den amerikanske økonomien og den hissige politikken Donald Trump fører ovenfor Kina. Du får også høre mer om hvilke konsekvenser den streke dollaren, i kombinasjon med høy gjeld, har å si for Kina og emerging markets. Videre snakkes det om vekstmotoren Kina og hvor mye landet har hatt å si for den globale etterspørsel etter råvarer. Jan kommer også videre innpå hva han ser som grunnlaget til Donald Trump og handelskrigen mot Kina.

Videre får du høre mer om den amerikanske sentralbanken (FED) og hvilke ringvirkninger en eventuell eskalering fra Kina sin side har på FED og deres rentebane.

Du får også høre hvorfor Jan mener det er viktig å ha multinasjonale avtaler mellom land, sammenlignet med bilaterale avtaler.

Nå kan du også høre #pengepodden på Spotify.

All-time-high både på børs og i konkurser

(17:54) Jan forteller om de store forskjellene i den europeiske økonomien, der vi både har en vekstmotor i Tyskland og på andre siden har vi land som er mye dårligere stilt som blant annet Italia og Hellas. Jan mener korrelasjonen mellom EU-landene og Norge må følges tettere og ser ikke poenget i at vi som en liten åpen økonomi skal ha et mer positivt bilde på fremtidig vekst enn hva våre europeiske handelspartnere har.

Videre får du høre mer om vekstpotensialet i norsk økonomi, og fokuset rettes spesielt mot detaljhandel. Det påpekes også at antall norske konkurser er på «all-time-high», noe som er bemerkelsesverdig i forhold til gode vekstforhold og lave renter i norsk økonomi.

Det blir også snakk om den økende turismen til Norge og hvilke positive innvirkninger dette har på norsk økonomi som helhet.

Norges Bank – Rentemøte

(34:19) Gutta snakker om rentemøtet til Norges Bank og Jan deler sine tanker rundt en eventuell rentehevning. Sjefsøkonomen mener Norges Bank ikke må være for «rask på labben» i forhold til å heve renten gitt at forholdene i våre naboland ikke er så gode. Mads poengterer at norsk økonomi er i en «særstilling» i forhold til våre naboland med et stort oljefond, en råvareindustri som opplever sterk vekst samt lav arbeidsledighet og en stabil lønnsvekst. Jan på sin side er bekymret for kronekursen, og at denne skal bli for sterk, noe som vil ha negativ innvirkning på norsk økonomi.

Du får også høre hva Mads og Jan mener burde være et «normalt» rentenivå for Norge. Her har Jan et litt annet syn enn sine kollegaer som mener Norge burde ha et høyere rentenivå enn hva som er forespeilet. Jan på sin side ser ikke denne entusiasmen, og mener Norges Bank bør moderere sin rente-politikk gitt våre europeiske handelspartnere.

Boligmarkedet og veien videre

(fra 40:38) Videre snakker Jan og Mads om det norske boligmarkedet og hvordan veksten er både i de store byene og i landet som helhet. Det blir naturligvis litt ekstra vekt på Oslo, men gutta snakker også om de nye fylkene som har hatt god vekst i prisene de siste årene.

Avslutningsvis snakker Jan om sine tanker vedrørende boligmarkedet på sikt, der han ikke er så opptatt av prisen, men er mer bekymret for at det bygges for mye. Dette grunngir han med at vi ikke har den befolkningsveksten som trengs, for å dekke dagens boligbygging.

Helt til slutt i denne #pengepodden-episoden deler Jan sine beste råd til deg som investor.

Hør også forrige episode av #pengepodden: Alt falt under finanskrisen for ti år siden, untatt

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer