Gå til hovedinnhold
Penger

Hva koster fond? Lær om forvaltningskostnad og plattformavgift

Fond koster vanligvis en liten prosentsats i forvaltningskostnad. Denne avgiften er basert på verdien av fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minker i verdi. Dette er altså kostnaden du betaler for at fondsforvalteren forvalter fondet.

Siden Nordnet gir kundene våre returprovisjonen vi mottar av forvalter for å selge fondene sine via Nordnet så betaler du heller en plattformavgift.

Forvaltningskostnad

Forvaltningskostnaden er oppgitt i prosent per år slik at det skal være lett å sammenligne hva fond koster. Den faktiske avgiften beregnes daglig, med 1/365-del hver dag. Det blir gjort i forbindelse med at man setter dagens kurs på fondet. På den måten vil du til enhver tid kunne se hvordan fondet ditt utvikler seg etter at kostnadene er trukket fra. Når man ser på den historiske utviklingen på fondskursen er det alltid nettoavkastning du ser, altså avkastningen etter kostnader. Dette gjør det enklere å sammenligne fondenes faktiske utvikling.

Avgiften du betaler går til fondsforvalterne som forvalter pengene dine samt til distrubutøren, som selger fondet og som sørger for rapportering til skattemyndigheter med mer. En lavere avgift betyr at fondet koster mindre, men for å avgjøre om det er et bra fond må man sammenligne mer enn bare avgiftene i de ulike fondene. Man må også se på avkastningen fondet har hatt, og sammenligne denne med en relevant referanseindeks eller sammenlignbare fond. Et aktivt norsk aksjefond bør for eksempel normalt sammenlignes med Oslo Børs Hovedindeks.

På Nordnets fondsliste kan du blant annet sortere fond avkastning, kostnader, mm.

Plattformavgift

Siden Nordnet leverer den delen av forvaltningsavgiften vi mottar fra får fondsforvalter videre til kundene, tar vi en plattformavgift. Det er på denne måten vi tjener penger på at kundene handler fond via oss, samt dekke konstander vi har ved å distribuere fond, drifte kundesenter, systemer, skatterapportering etc.

Slik fungerer det (eksempel):

  • Den årlige forvaltningskostnaden på 1,5 % trekkes fra kursutviklingen til aksjefondet ditt.
  • Forvalter betaler Nordnet en andel (0,75 %) i returprovisjon, men fremfor å beholde pengene selv gir vi vår andel til deg. Du belastes i stedet en plattformavgift på inntil 0,3 %.
  • Din nye årlige totalkostnad for dette fondet blir 1,05 % (0,75+0,3).

Plattformavgiften varierer i forhold til om det er et aksjefond eller rentefond. Den kan også variere i forhold til hvor mye penger du er investert.

Les mer om plattformavgift her.

Hvilke andre kostnader finnes?

Noen relativt få fond tar fortsatt en kjøp- og salgsavgift, som beregnes i forbindelse med at du kjøper eller selger andeler i fondet. Det kan også påløpe resultatbasert avgift som beregnes i prosent ut fra hvor mye fondet har økt i verdi utover en referanseindeks. Disse avgiftene kalles suksesshonorar og er relativt uvanlige. Alle fondets avgifter kan du se på hver enkelt fondsside på Nordnet.no. Du kan også trykke på “Se kostnadsoversikt” når du er inne på kjøpssiden, og få oversikt over totale kostnader.

Ulik forvaltningskostnad for passive og aktive fond

I dag finnes det noen fond som har lave- eller ingen forvaltningskostnader. Disse kalles for passive fond eller indeksfond.

Et aktivt fond forsøker å slå børsens gjennomsnitt. Historien viser at de fleste aktive aksjefond har problemer med å slå indeksen etter kostnader, men noen klarer det over lang tid. Aktive fond har høyere kostnader enn indeksfond, fordi det sitter en eller flere forvaltere som analyserer og vurderer selskapene som fondet investerer i. Du kan selv velge å kombinere sparingen din i både aktive og passive fond.

Rentefond har normalt lavere kostnader enn (aktive) aksjefond, noe som er naturlig siden den forventede avkastningen er lavere.