Gå til hovedinnhold

Derivatskolen

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I dag starter Derivatskolen – Nasdaq’s introduksjonsserie til derivater.

Første tema er Opsjoner.

En opsjon kan defineres som en “rett” eller “mulighet”. Den retten som opsjonen gir eieren (kjøperen), er retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge verdipapirer. Med en opsjon kan du være aktiv i markedet uten at du selv investerer direkte i en aksje eller indeks.

Opsjoner finnes i form av kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.

  • Kjøpsopsjoner (kalles gjerne en CALL) er kjøpsrettigheter som gir eieren rett til å kjøpe et verdipapir til en bestemt pris innen et fremtidig tidspunkt.
  • Salgsopsjoner (som regel benevnt som en PUT) gir investoren rett til å selge en aksje til avtalt kurs når som helst frem til forfallsdatoen. En salgsopsjon er dermed en salgsrett; jo mer aksjekursen faller, jo mer stiger opsjonen i verdi.

Noen av de vanligste grunnene til å bruke opsjoner er:

  • at de gir mulighet for giring
  • å få en ekstra inntekt på aksjeinvesteringen din
  • å sikre verdien av aksjeposisjonene dine
  • å begrense risikoen
  • at de er et alternativ til en direkte investering i aksjemarkedet

De standardiserte opsjonene med norske underliggende som omsettes via Nordnet på Nasdaq, er de enkleste og gir et godt utgangspunkt for et bedre innblikk i hvordan en opsjon er bygget opp.

Opsjonspremien

Opsjonspremien er den markedsprisen investoren skal betale når han vil kjøpe en opsjon. Premien består av to deler: egenverdi og tidsverdi.

  • Egenverdien påvirkes av den aktuelle aksjekursen, opsjonens innløsningskurs og fremtidige utbetalinger av utbytte. Dette er minsteprisen en investor betaler for opsjonen.
  • Tidsverdien påvirkes hovedsakelig av opsjonens løpetid og aksjens volatilitet (kurssvingninger). Med andre ord er dette opsjonens verdi utover egenverdien. Tidsverdien er størst i begynnelsen, reduseres mot slutten av opsjonens løpetid og på bortfallsdagen er tidsverdien lik null.

I likhet med alt annet som omsettes på børsene i dag, kan verdien av opsjonen påvirkes av transaksjonsomkostninger, likviditet, osv. Det er viktig å fastslå at selv om man teoretisk kan bestemme verdien/premien på en opsjon, er det i likhet med aksjehandel alltid tilbud og etterspørsel i markedet som bestemmer premien.

Senere i denne bloggen går jeg litt nærmere inn på anatomien i opsjoner, hvor jeg beskriver hvordan de er bygget opp, hvordan de brukes, osv. Men neste innlegg i Derivatskolen blir om Kjøpsopsjoner; hvordan brukes en call?

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer