Kostnader

Opp

Merk deg produktkostnadene

Investeringer i børsnoterte produkter medfører gebyrer. Det kan for eksempel være gebyrer forbundet med transaksjonene, for eksempel spreads, eller en rentekostnad for å finansiere gearing. Her har vi listet opp de gebyrene du blir belastet for som investor.

Bull & Bear-sertifikat

Kurtasjefri handel over 1000 kroner

Nordnets Bull & Bear-sertifikater er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront Web Trader, der verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK. For telefonordrer via megler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prislistelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslegebyr.

Spread

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. I Nordnets Bull & Bear-sertifikater er det Nordea Bank AB (publ) som utsteder som løpende stiller kjøps- og salgskursene.

Rente

For å få til en daglig gearing-effekt er hvert Bull & Bear-sertifikat konstruert med en låneandel som du som investor betaler rente for. Den årlige renten tas fra produktets sluttkurs når børsen stenger.

Jo større gearing du velger på investeringen, desto høyere blir den samlede renten i faktiske tall. Avgiften regnes ut ved at produktets verdi reduseres med følgende formel: (gearing – 1) * rente i % / 365.

Renten for Nordnets Bull & Bear-sertifikat regnes ut slik:

Gearing

Rente i %

> 5

3 %

=5

1,5 %

< 5

1,0 %

 

Enkelte produkter kan ha underliggende aktiva som er mer volatile (har mer svingende kurser) enn andre. Dette kan føre til at kostnaden for hedging blir større, noe som gir en større finansieringskostnad for deg som investor. I produktets sluttvilkår kan du se hvilket finansieringsnivå som gjelder akkurat det produktet du vil investere i.

Regneeksempel for rente

Tabellen nedenfor viser hvordan verdiutviklingen av tre sertifikater med forskjellig gearing påvirkes av renten. I eksempelet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i at det underliggende har vært uforandret.

Dag

BULL DAX X2 NORDNET

BULL DAX X5 NORDNET

BULL DAX X15 NORDNET

0

100

100

100

1

99,997

99,98

99,88

2

99,995

99,97

99,77

3

99,992

99,95

99,66

4

99,989

99,93

99,54

5

99,986

99,92

99,43

Total kostnad for investeringen

Når du som investor handler med børsnoterte produkter, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. Forenklet sett kan vi dele inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren
  • Spread
  • Finansieringskostnad

Avhengig av hvilket produkt du velger og hvordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare eventuelt kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.

Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i et Bull-sertifikat fra Nordnet Markets med 15 ganger gearing, og en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.


Mini Futures

Kurtasjefri handel

Nordnets Mini Futures er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront eller WinTrade, så lenge verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR. For telefonordrer via megler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prislistelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslegebyr.

Spread

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. Til Nordnets Mini Futures er det Nordea Bank AB (publ) som utsteder som løpende setter opp kjøps- og salgskursene.

Rente

Finansieringskostnaden for å beholde produktet i porteføljen over natten uttrykkes som en rente og består av én fast og én bevegelig del.

Den bevegelige delen for futures notert i NOK er 1 måneds NIBOR. 1 måneds STIBOR for underliggende aktiva som handles i SEK, og 1 måneds EURIBOR for underliggende aktiva som handles i EUR. Hvis renten for den bevegelige delen er mindre enn 0, settes den til 0.

Den faste delen er 3 % for alle Mini Futures. Den faste delen omtales som «rentemargin» (räntebasmarginal) i sluttvilkårene for respektive produkt.

Finansieringskostnaden har direkte innvirkning på finansieringsnivået og stoplossnivået, som daglig justeres med tilsvarende rente.

Regneeksempel rente

Tabellen nedenfor viser hvordan verdiutviklingen av tre Mini Futures med forskjellige finansieringsnivåer påvirkes av renten. I eksempelet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i at det underliggende aktivumet, Olje, har vært uforandret i fem dager.

Dag

MINI L OLJE NORDNET*

MINI L OLJE NORDNET 1**

MINI L OLJE NORDNET 2***

0

100

100

100

1

99,88

99,97

99,99

2

99,77

99,93

99,98

3

99,65

99,90

99,98

4

99,53

99,87

99,97

5

99,42

99,83

99,96

 

* MINI L OLJE NORDNET antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 15
** MINI L OLJE NORDNET 1 antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 5
*** MINI L OLJE NORDNET 2 antas i eksempelet ovenfor å ha gearing på 2

 

Tabellen over viser hvor mange dager du eier produktet i første kolonne, og verdien av din Mini Future i de tre andre kolonnene. Som du ser i eksempelet, er det dyrere å eie produkter med høyere avkastning over natten, enn produkter med lavere gearing.

Total kostnad for investeringen

Når du som investor handler med børsnoterte produkter, for eksempel Mini Futures, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. Forenklet sett kan vi dele inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren
  • Spread
  • Finansieringskostnad

Avhengig av hvilket produkt du velger og hvordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare ev. kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.

Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i en Mini Long fra Nordnet Markets med brekkstang 15 som har en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.


Unlimited Turbos

Kurtasjefri handel

Nordnets Unlimited Turbos er kurtasjefrie for alle kunder som legger inn en ordre på hjemmesiden eller via en av våre handelsapplikasjoner, for eksempel Infront eller WinTrade, så lenge verdien av ordren er høyere enn eller lik 1000 NOK. For telefonordrer via mekler eller ordrer under 1000 NOK belastes kurtasje i henhold til gjeldende prislistelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Ved handel med produkter i annen valuta enn NOK belastes du i tillegg et vekslegebyr.

Spread

Forskjellen mellom beste kjøpskurs og beste salgskurs i ordreboken kalles «spread». Spreaden uttrykkes i prosent (%) og medfører en kostnad for deg som investor. Jo høyere spread et produkt har, desto lenger unna den virkelige verdien (mid price) vil du kjøpe eller selge for. Et produkt med høy spread medfører høyere kostnad for deg som investor enn et produkt med lav spread. Til Nordnets Unlimited Turbos er det Nordea Bank AB (publ) som utsteder som løpende setter opp kjøps- og salgskursene.

Rente

Finansieringskostnaden for å beholde produktet i porteføljen over natten uttrykkes som en rente og består av én fast og én bevegelig del.

Den bevegelige delen for futures notert i NOK er 1 måneds NIBOR. 1 måneds STIBOR for underliggende aktiva som handles i SEK, og 1 måneds EURIBOR for underliggende aktiva som handles i EUR. Hvis renten for den bevegelige delen er mindre enn 0, settes den til 0.

Den faste delen er 3 % for alle Unlimited Turbos. Den faste delen omtales som «rentemargin» (räntebasmarginal) i sluttvilkårene for respektive produkt.

Finansieringskostnaden har direkte innvirkning på finansieringsnivået og stoplossnivået, som daglig justeres med tilsvarende rente. 

Total kostnad for investeringen

Når du som investor handler med børsnoterte produkter, for eksempel Unlimited Turbos, er det viktig at du følger med på de gebyrene og kostnadene som kan følge en investering. Forenklet sett kan vi dele inn kostnader og gebyrer i tre kategorier:

  • Kurtasje til banken eller nettmegleren
  • Spread
  • Finansieringskostnad

Avhengig av hvilket produkt du velger og hvordan du bruker det, eksponeres du for de ovennevnte gebyrene på forskjellige måter. Når du handler intradag, det vil si handler på én og samme dag, betaler du bare ev. kurtasje og spread ved kjøp og salg. Hvis du velger å beholde produktet i porteføljen din over natten, belastes du i tillegg for de avgiftene som er knyttet til finansieringen av din samlede eksponering.

Hvis du investerer 10 000 NOK på dag 1 i en Unlimited Turbo fra Nordnet Markets med brekkstang 15 som har en spread på 0,50 %, og deretter selger på dag 2 – da vil du ha betalt 11,67 NOK i rentegebyr og 50 NOK i spread, totalt 61,67 NOK. Siden du handlet et produkt i Nordnet Markets, blir du ikke belastet kurtasje for forretningene.


Informasjon om godtgjørelser

En andel av kostnadene for handel i verdipapir som distribueres i Nordnets navn, men som er utstedt av Nordea Bank AB (publ), går til Nordea for Market Making og administrative tjenester.

Nordnet Markets, Nordens største kurtasjefrie* tilbud

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.