Opp

Velg riktig konto for sparing til pensjon

Er du villig til å binde midlene dine frem til pensjonsalder?

Når du skal spare til pensjon kan du velge å binde pengene frem til pensjonsalder i en IPS-ordning og få skattefordeler. Alternativt kan du velge å spare til pensjon på en konto uten bindingstid.

Villig til å binde sparingen til pensjonsalder

Dersom du er villig til å binde pensjonssparingen din til pensjonsalder er IPS-konto det beste valget for deg. Maks årlig innskudd er 40 000 kroner i året. Ønsker du å spare mer enn dette bør du lese om aksjesparekonto og Investeringskonto Zero nedenfor.

Individuell pensjonssparing (IPS)

IPS står for Individuell Pensjonssparing. Du kan spare opp til 40 000 kroner i året og få en skattefordel på inntil 8800 kroner året etter (22 prosent). Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen underveis Pengene du setter inn på en IPS-konto blir låst til du blir pensjonist, og kan tidligst tas ut når du er 62 år. Hele utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt (p.t.22 %).

Ønsker ikke å binde sparingen til pensjonsalder

Dersom du skal spare til pensjon, men ikke ønsker å binde sparingen, kan du velge mellom aksjesparekonto og Investeringskonto Zero. Den viktigste forskjellen på disse kontoene er hva du kan investere i.

Aksjesparekonto

Investeringskonto Zero

Invester i aksjer, egenkapitalbevis, børsnoterte fond og aksjefond som er registrert innen EU/EØS. Få skjermingsfradrag på investeringene dine, og utsett skatt på gevinst til du tar gevinsten ut av konto. Belån investeringene dine hvis du ønsker det.

Invester i aksjer, fond og et stort utvalg børsnoterte fond. Få skjermingsfradrag på aksjeinvesteringene dine, og utsett skatt på gevinst til du tar pengene ut av kontoen. Kontoen er en kapitalforsikring med investeringsvalg som tilbys av Nordnet Livsforsikring AS. 101 % av kontoens verdi utbetales hvis kontoeier dør. For denne forsikringen betaler du en forsikringskostnad på en promillesats som trekkes fra kontoens verdi.

Sammenlign kontotypene.

Her finner du en tabell som hjelpe deg med å velge riktig konto (per. 1.1.2019)

 

AKSJE- OG FONDSKONTO


INVESTERINGSKONTO ZERO

AKSJESPAREKONTO

Hva kan du investere i?

Alt Nordnet tilbyr

Aksjer (ikke unoterte), aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond og et utvalg ETF'er

Børsnoterte aksjer og aksjefond registrert innen EØS, med mer enn 80 % aksjeandel. Ikke rentefond

Skattesats aksjeavkastning ved uttak

31,68 %

31,68 %

31,68 %

Skattesats renteavkastning ved uttak

22 %

22 %

Ikke tilgjengelig

Beskatning av gevinst

Fortløpende hvert år (FIFO-prinsippet)

Utsatt til uttak (gjennomsnittsmetoden)

Utsatt til uttak av avkastningen

 

Se flere kontoegenskaper


 

AKSJE- OG FONDSKONTO


INVESTERINGSKONTO ZERO

AKSJESPAREKONTO

Formuesrabatt aksjer og aksjefond

25 % rabatt

25 % rabatt

25 % rabatt

Skjermingsfradrag for aksjer og aksjefond

Ja

Ja

Ja

Skatt på aksjeutbytte

Fortløpende hvert år

Utsatt til uttak

Utsatt til uttak

Fradrag for tap - skatt på gevinst

Fortløpende hvert år

Utsatt til uttak

Utsatt til uttak

Kurtasjevilkår

Lik for alle kontoer. Se prisliste.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Lik for alle kontoer. Se prisliste.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Lik for alle kontoer. Se prisliste.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hva kan flyttes inn på kontoen?

Aksjer

Kun kontanter fra tilsvarende avtale (investeringskonto, fondskonto, kapitalforsikring)

Aksjer og aksjefond, skattefritt i en overgangsperiode. Les mer her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Verdipapirbelåning

Ja

Ikke tilgjengelig

Ja

Administrasjonskostnad

0

0

0

Kan åpnes for mindreårige

Ja

Ja

Ja

Omfattes av Bankenes Sikringsfond

Ja

Nei, men den omfattes av en annen ordning. Les mer her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ja

Forsikringskostnad

0

Ja, se prislistenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

0

Aksjonærrettigheter

Ja

Ikke tilgjengelig

Ja

Privat/Bedrift

Begge

Kun privatpersoner

Kun privatpersoner

Intradagskreditt

Ja

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Skatteprosent bedrift

0 % innen fritaksmodellen. 31,68 % utenfor.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

 

Ingen kontoavgifter.

Stort utvalg aksjer og fond.

Vi hjelper deg å flytte.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.