Ferdige modellporteføljer.

Portefølje 1

 

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta lav risiko og som er tilfreds med lav forventet avkastning. Porteføljen investerer 30 % av midlene i aksjefond og 70 % i rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

20 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

10 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

35 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Holberg Likviditet

35 %

0,25 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,61 %


Portefølje 2

 

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta lav risiko og som er tilfreds med lav til middels forventet avkastning. Porteføljen investerer 40 % av midlene i aksjefond og 60 % i rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

23 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

12 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

5 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

27 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Holberg Likviditet

33 %

0,25 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,72 %


Portefølje 3

 

Denne fondsporteføljen er for deg som ønsker en middels forventet avkastning og som er villig til å ta middels risiko. Porteføljen inneholder 50 % aksjefond og 50 % rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

25 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

17 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

8 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

25 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Holberg Likviditet

25 %

0,25 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,77 %


Portefølje 4

 

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta middels risiko og som er tilfreds med middels til høy forventet avkastning. Porteføljen investerer 60 % av midlene i aksjefond og 40 % i rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

30 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

20 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

10 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

25 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Holberg Likviditet

15 %

0,25 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,85 %


Portefølje 5

 

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker ganske høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en ganske høy risiko. Porteføljen investerer 70 % av midlene i aksjefond og 30 % av midlene i rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

35 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

22 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

13 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

20 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Holberg Likviditet

10 %

0,25 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,91 %


Portefølje 6

 

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en høy risiko. Porteføljen investerer 80 % av midlene i aksjefond og 20 % av midlene i rentefond med lav risiko.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

40 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

20 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

15 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Forte Obligasjon

20 %

0,50 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

5 %

1,79 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

0,99 %


Portefølje 7

 

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker veldig høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en veldig høy risiko. Porteføljen investerer 100 % av midlene i aksjefond.

Porteføljen

Andel

Forvaltningsavgift

Om fondet

Storebrand Global Multifactor A

50 %

0,75 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alfred Berg Gambak

20 %

2,00 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Storebrand Indeks - Nye Markeder

20 %

0,66 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR

10 %

1,79 %

Finn ut mer om fondetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Totalt/Gjennomsnitt

100 %

1,09 %


Usikker på hvilken
portefølje du skal velge?

 Få hjelp av fondsrådgiveren vår.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.