Rentetorget

Nordnet tilbyr et bredt spekter av renteinvesteringer, med alt fra Nordnet sparekonto til rentebevis. Bruk verktøyet nedenfor til å se sammenhengen mellom risiko og avkastning i de ulike produktene, og finn frem til produkter som passer deg. Velg investeringshorisont, forventet avkastning og risiko så vil vi presentere produkter som passer dine kriterier.

Enten du ønsker å investere i et aktivt forvaltet rentefond, et børshandlet obligasjonsfond eller et selskapsobligasjonsfond, er det viktig at du leser fondets produktark med nøkkelinformasjon (Kiid) for å se hvilken kredittvurdering fondets rentepapirer har. Det vil hjelpe deg å forstå risikoen i fondet.

Finn riktig renteinvestering

Hvor lenge skal du ha pengene investert
år
0-1
3+
1-3
Forventet avkastning og risiko
avkastning
Lav
Høy
risiko
Plasseringsalternativ

Rentefond

Et rentefond er et fond som investerer i verdipapirer som gir en fast rente. Nordnet tilbyr et bredt spekter av ulike rentefond som pengemarkedsfond, obligasjonsfond og selskapsobligasjonsfond.

Les mer

Rentebevis

Rentebevis kan være et alternativ for de som søker høyere avkastning enn en sparekonto gir, men lavere risiko enn i aksjemarkedet. I dag finnes en rekke interessante alternativer med ulik risiko og rentekuponger.

Handle Les mer

Rente ETF

En rente ETF er et børshandlet fond som fokuserer på rente-og obligasjonsmarkedene. I motsetning til aktivt forvaltede rentefond handles rente ETF'er i realtid på børsen.

Handle

Sparekonto

Ønsker du å spare uten å investere i i fond eller verdipapirer, kan du åpne en sparekonto hos oss. Pengene er garantert opp till 2 000 000 NOK av Bankenes Sikringsfond og svenske statlige innskuddsgarantien.

Gjeldene rente  1,25 %
Les mer

Renteguiden er ikke investeringsrådgivning, men hjelper deg å finne frem blant Nordnets ulike typer av renteprodukter. Produktene som presenteres i guiden har ikke blitt vurdert opp mot hva som anses å være hensiktsmessig eller egnet for deg som investor, og tar således ikke hensyn til personlige omstendigheter som privat økonomi og kunnskapsnivå. Ved å klikke på et av plasseringsalternativene i guiden vil du komme til et utvalg produkter innen respektive kategori. Eventuelle presenterte produkter har ingen sammenheng med denne renteguide.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.