Rentetorget

Pengemarkedsfond Se utvalg
Obligasjonsfond Se utvalg
Selskapsobligasjonsfond Se utvalg

Selskapsobligasjonsfond investerer i gjeldspapirer som gis ut av selskaper som trenger å låne penger. Gjeldspapirene kan øke eller minske i verdi avhengig av kredittverdigheten til selskapet som har lånt penger. Endringer i kredittverdighet er en av risikoene du tar ved å investere i rentebærende verdipapirer og kalles kredittrisiko. Generelt kan man si at rentepapirer utstedt av selskaper inkluderer en høyere kredittrisiko enn de som er utstedt av stat eller kommuner. Det er fordi risikoen for at et selskap vil ha problemer eller går konkurs anses høyere enn det er for stater og kommuner. Derfor må selskaper generelt betale en høyere rente for å låne penger, som gjør at avkastningen på investeringer i selskapsobligasjoner er høyere.

Kredittrisiko kan deles inn i to kategorier, "Investment grade" og "High Yield". High Yield har høyere kredittrisiko enn Investment grade. Mer informasjon om hvilke papirer ulike fond investerer i finner du i fondets ark med nøkkelinformasjon (Kiid).


Hva er rentefond?

Rentefond er en samlebetegnelse på pengemarkedsfond og obligasjonsfond der andelseiernes penger investeres i både kortsiktige og langlangsiktige rentepapirer. Rentepapirene i et pengemarkedsfond er utstedt av det offentlige (stat, kommune, statsforetak) og kan ikke ha lengre varighet enn ett år. Obligasjonsfond kan investere i både offentlige rentepapirer, men da med lengre varighet på rentepapiret enn i pengemarkedsfond, og også selskapsobligasjoner. De mer langsiktige rentepapirene i obligasjonsfond kan svinge mer i verdi enn kortsiktige rentepapirer i et pengemarkedsfond og risikoen er derfor noe høyere.

Når skal man investere i rentefond?

Å spare i rentefond passer for deg som ikke ønsker aksjemarkedets svingninger eller som ønsker å få litt mer avkastning enn du får på bankkonto uten å ta mye risiko. I og med at det er mindre svingninger i rentefond, passer de bedre til sparing på kortere sikt.

Risiko

Selv om rentefond generelt har lavere risiko enn aksjefond, bør du være klar over at selv renteinvesteringer innebærer risiko. Under forklarer vi de ulike risikoene forbundet med rentefond.
Les mer om risiko

Topp 30

Å finne frem i jungelen av alle fond er definitivt en utfordring. Bare i Nordnet har vi nesten 500 fond å velge mellom. Med Nordnet Topp 30 ønsker vi å gjøre det enklere for deg å velge fond som egner seg godt til langsiktig sparing. Vi finner frem til Nordnet Topp 30 ved å sortere hele vårt fondsutvalg i 10 brede kategorier. Fra hver kategori, finner vi frem til tre fond vi mener har de beste forutsetningene for å være blant de beste i sin kategori fremover. Nedenfor finner du våre beste fond i kategorien "Rente". Les mer om Top 30

Avkastning 1 år

Kjøp DNB Obligasjon
2,06%
Kjøp FORTE Obligasjon
2,44%
Kjøp KLP Obligasjon 5 år
3,16%

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.