Rentetorget

Et rentebevis er knyttet til kredittrisikoen i et selskap. Er kredittrisikoen høy, betyr dette vanligvis en høyere fast rentesats enn om selskapet har lav kredittrisiko. Renten utbetales kvartalsvis og er flytende. Kredittrisiko er risikoen for at selskapet ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser (les mer under "Kreditthendelse").
I dag finnes en rekke ulike rentebevis. Alle rentebevis er notert i norske kroner og handles på Stockholmsbørsen mellom kl. 09.00-16.15. På Nordnet kan du handle Rentebevis på Aksje- og fondskonto.
  Navn Rente Underliggende Dato for forfall Fakta ark Endelige vilkår
Kjøp NRB ARCMITTAL N NIBOR 3M + 2,85% ArcelorMittal 20.04.2018
Kjøp NRB NOKIA N NIBOR 3M + 4,60% Nokia 20.04.2018
Kjøp NRB STENA N NIBOR 3M + 3,60% Stena 20.04.2018
Kjøp NRB UPC N NIBOR 3M + 3,60% UPC Holding BV 20.04.2018
NIBOR 3M for inneværende renteperiode  =  1,50 Les mer
Se avansert liste
Utbetaling av rente
Hva er NIBOR?
Påløpt rente
Hva skjer ved forfallsdato?
Kreditthendelse
Hvordan beregnes markedsverdien?
Priser
Hva skiller rentebevis fra selskapsobligasjoner?

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.