Hei og velkommen til nye nordnet.noSe alle nyhetene
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer
Søk

Opplæring.

Hvordan fungerer produktene?

Bull & Bear-sertifikater og Mini Futures er investeringsprodukter med høy risiko der du kan tape hele kapitalen du investerer. Det er derfor viktig at du forstår hvordan produktene fungerer, og at du setter deg inn i betingelsene før du investerer. På denne siden har vi satt opp generell produktinformasjon om hvordan Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures, Unlimited Turbos og Trackers fungerer.

Bull & Bear-sertifikater.

Last ned produktbrosjyre

Hva er Bull & Bear-sertifikater?

Bull & Bear er såkalte «ETNer» (Exchange Traded Notes eller børsnoterte gjeldsbevis). Med disse kan du tjene penger på for eksempel aksjer, aksjeindekser og råvarer både i opp- og nedgangstider. Hvis du kjøper Bull, tjener du penger når det underliggende stiger, og hvis du kjøper Bear, tjener du penger når det faller.

Bull & Bear-sertifikater handles både med og uten «gearing-effekt». Hvis du lurer på hvilken Bull eller Bear som passer deg best, er det viktig å huske at jo større gearing du velger, desto større gevinst kan du få. Men det motsatte er også tilfelle. Jo større gearingen er, desto større er også risikoen for store tap. Du kan aldri tape mer enn den kapitalen du har investert.

Hva er et underliggende aktivum?

Hvert Bull & Bear-sertifikat er knyttet til et underliggende aktivum. Eksempler på underliggende aktiva kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på sertifikatet står i forhold til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil et Bull-sertifikat med gull som underliggende stige i verdi, mens et Bear-sertifikat vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

Handel med Bull & Bear-sertifikater kan gjennomføres både med og uten gearing. Hvis du velger et produkt med gearing, vil utviklingen av Bull & Bear-sertifikatets underliggende multipliseres. Det er viktig å være klar over at gearingen i Bull & Bear-sertifikater regnes ut på daglig basis. Over tid vil avkastningen fra et Bull & Bear-sertifikat ikke nødvendigvis bli hele periodens avkastning multiplisert med valgt gearing. I stedet blir den regnet ut fra summen av de daglige endringene i løpet av perioden.

Slik tyder du tickeren.

Hver Bull & Bear har en egen ticker på børsen. Eksempel: BULL OMX X5 NORDNET. BULL viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi. OMX viser at verdipapiret er knyttet til OMXS30™-indeksens utvikling. X5 viser at den har fem ganger daglig gearing-effekt. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank.

Hvor lang er løpetiden til et Bull & Bear-sertifikat?

Bull & Bear-sertifikater har ingen fastsatt sluttdato, men er såkalt «open-ended». Det betyr at de løper helt til utstederen velger å avnotere verdipapiret (fjerne det fra børsen). Du bestemmer selv om du vil beholde plasseringen i noen minutter, i én dag eller i flere år. Når spreaden mellom kjøps- og salgskursen blir urimelig stor, vil utstederen normalt velge å avnotere verdipapiret.

Skatt.

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Bull & Bear-sertifikater fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Nordnets Bull & Bear-sertifikat er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i Bull & Bear-sertifikatene. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Bull & Bear-sertifikater handles per stykk, og det minste antallet du kan kjøpe, er ett sertifikat. For eksempel vil et sertifikat med en pris på kr 100 medføre en plassering på nøyaktig kr 100. Et kjøp av 1000 sertifikater vil da medføre en plassering på kr 100 000.

Når kan jeg handle?

Nordnets Bull & Bear-sertifikater handles på Oslo Børs og First North Sverige/Danmark/Finland. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

Oslo Børs

09.00 - 16.20

First North Sverige

08.15 - 17.25

First North Danmark

08.15 - 16.55

First North Finland

08.15 - 17.25

Bull & Bear-sertifikater med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Mini Futures.

Last ned produktbrosjyre

Hva er en Mini Future?

Med en Mini Future kan du med et mindre beløp oppnå samme eksponering som om du hadde kjøpt en aksje eller en aksjeindeks direkte. For at du selv skal kunne velge hvilken risiko du vil ha på plasseringen tilbyr vi flere forskjellige Mini Futures på samme underliggende aksje eller aksjeindeks, men med ulik gearing-effekt (ulik lånegrad). Høy gearing medfører høy risiko, mens en Mini Future med lav gearing medfører lavere risiko.

Mini Futures passer når du har tro på at en bestemt aksje eller aksjeindeks skal stige eller falle. Hvis du for eksempel tror at en aksje vil stige i verdi, kjøper du en Mini Long. Hvis aksjen stiger, kan en Mini Long stige prosentvis mer i verdi enn aksjen. Men hvis aksjen faller, vil en Mini Long normalt falle prosentvis mer i verdi enn aksjen. Hvis du tror at aksjen vil falle, bør du kjøpe en Mini Short. Hvis aksjen faller, vil din Mini Short stige i verdi, dessuten med gearing-effekt. Samtidig vil de som har kjøpt aksjen, se at verdien faller. Hvis aksjen stiger, faller verdien av Mini Shorten enda mer.

Mini Futures har en såkalt stop loss-funksjon, noe som innebærer at du aldri kan tape mer enn beløpet du har investert.

Hva er et underliggende aktivum?

Hver Mini Future er knyttet til et underliggende aktivum. Eksempler på underliggende aktiva kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på en Mini Future er direkte knyttet til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil en Mini Long med gull som underliggende stige i verdi, mens en Mini Short vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Mini Futures kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil de endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Mini Futures gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenlignet med en direkte plassering i underliggende.

Stop loss-nivået er til beskyttelse.

Hver Mini Future har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss. Hvis kursen på det underliggende når eller passerer stop loss-nivået, forfaller Mini Futuren, og det regnes ut en restverdi.

Hvis kursen på underliggende når eller passerer stop loss-nivået, vil utstederen avvikle posisjonen av underliggende og regne ut en restverdi. Restverdiens størrelse kan variere og er avhengig av hvilket nivå utstederen klarer å selge eller kjøpe underliggende til. I verste fall settes restverdien til null. Du kan aldri tape mer enn beløpet du har investert.

På siden over knockede produkterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu kan du se hvilke produkter som har nådd stop loss-nivået.

Buy-back.

Når en Mini Future forfaller, kan Nordea som utsteder i enkelte tilfeller sette en kjøpskurs som innehaverne kan selge til. Kjøpskursen tilsvarer den beregnede restverdien. Dette gir de resterende innehaverne anledning til å selge beholdningen umiddelbart, uten å måtte vente på at pengene utbetales til kontoen deres (noe som normalt tar ti bankdager). Merk at denne muligheten er begrenset til børsens stengetid samme dag som Mini Futuren forfaller, og påfølgende bankdag.

På siden over forfalte produkterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu kan du se hvilke dato en eventuell restverdi antas å bli utbetalt.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Mini Futures fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Nordnets Mini Futures er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Mini Futures omsettes per stykk. Hvis en Mini Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Mini Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Skatt.

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Slik tyder du tickeren.

Hver Mini Long og Mini Short har en egen ticker på børsen. Eksempel:

MINI L VOLVO NORDNET 4

MINI L viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi (long). VOLVO viser at verdipapiret er knyttet til Volvo-aksjens utvikling. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank. 4 er et løpenummer som brukes for å skille ulike Mini Futures fra hverandre.

MINI S ABB NORDNET 3.

MINI S viser at du tjener penger hvis underliggende faller i verdi. ABB viser at verdipapiret er knyttet til ABBs aksjeutvikling. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank. 3 er et løpenummer som brukes for å skille ulike Mini Futures fra hverandre.

Ingen sluttdag.

Mini Futures har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stop loss-nivå (forfaller).

Når kan jeg handle?

Våre Mini Futures handles på First North Norge/Sverige/Danmark/Finland. Mini Futures omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

First North Norge

08.15 - 16.20

First North Sverige

08.15 - 17.25

First North Danmark

08.15 - 16.55

First North Finland

08.15 - 17.25

Mini Futures med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Unlimited turbos.

Hva er en Unlimited Turbo?

Unlimited Turbos eller bare «Turbos» eller «Turboer» er en type knockoutwarrant. I likhet med for eksempel Mini Futures finnes det et finansieringsnivå og et stoplossnivå. Unlimited Turbos skiller seg fra klassiske Mini Futures ved at stoplossnivået i en Unlimited Turbo alltid er likt finansieringsnivået. Siden avstanden mellom stoplossnivået og finansieringsnivået er null, vil en Unlimited Turbo alltid bli verdiløs når finansieringsnivået nås.

Det innebærer også at en Unlimited Turbo med samme stoplossnivå og underliggende aktivum som en Mini Future vil, når alt annet er likt, ha en høyere brekkstang enn en klassisk Mini Future. En Unlimited Turbo prises med en premie basert på en klassisk Mini

Future på grunn av den såkalte «gaprisikoen». Denne premien kan sies å være kostnaden for det garanterte stoplossnivået som innehaveren av en Unlimited Turbo blir tilbudt, ettersom innehaveren til en klassisk Mini Future ikke kan være sikker på kursutviklingen til det underliggende aktivumet eller nivået av restverdien dersom stoplossnivået blir nådd.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Turboen kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil Turboen endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Turbo gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenliknet med en direkte plassering i det underliggende aktivumet. Hvis du for eksempel har en gearing på 5, og prisen på det underliggende aktivumet øker med 1 %, betyr det at en Turbo Long vil stige med 5 %, samtidig som en Turbo Short vil synke med -5 %.

På hvilket nivå vil produktet forfalle?

Hver Turbo har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss, som gjør at du aldri kan tape mer enn kapitalen du har investert. Hvis kursen på det underliggende aktivumet når eller passerer stoplossnivået, forfaller Turboen. Merk at restverdien for en Turbo alltid er 0 NOK.

Ingen sluttdag.

Turboer har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stoplossnivå og forfaller.

Når kan jeg handle?

Nordnets Unlimited Turbos handles på First North Sverige og First North Finland. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 17.25

First North Finland

08.15 - 17.25

Turboer med underliggende aktiva som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom kl. 15.30 og 22.00 norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da man ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Turboer fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Unlimited Turbos er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Våre Turboer omsettes per stykk. Hvis en Turbo Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Turbo Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Skatt.

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.