Gå til hovedinnhold

Ferdige modellporteføljer.

Portefølje 1

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta lav risiko og som er tilfreds med lav forventet avkastning.

Porteføljen investerer 30 % av midlene i aksjefond og 70 % i rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

10 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

20 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

35 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

35 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Portefølje 2

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta lav risiko og som er tilfreds med lav til middels forventet avkastning.

Porteføljen investerer 40 % av midlene i aksjefond og 60 % i rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

12 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

23 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

5 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

27 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

33 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Portefølje 3

Denne fondsporteføljen er for deg som ønsker en middels forventet avkastning og som er villig til å ta middels risiko.

Porteføljen inneholder 50 % aksjefond og 50 % rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

17 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

25 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

8 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

25 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

25 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Portefølje 4

Denne fondsporteføljen passer for deg som er villig til å ta middels risiko og som er tilfreds med middels til høy forventet avkastning.

Porteføljen investerer 60 % av midlene i aksjefond og 40 % i rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

20 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

30 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

10 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

25 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

15 %

Finn ut mer

Portefølje 5

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker ganske høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en ganske høy risiko.

Porteføljen investerer 70 % av midlene i aksjefond og 30 % av midlene i rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

22 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

35 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

13 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

20 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Alfred Berg Nordic Investment Grade C

10 %

Finn ut mer

Portefølje 6

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en høy risiko.

Porteføljen investerer 80 % av midlene i aksjefond og 20 % av midlene i rentefond med lav risiko.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

25 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

40 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

15 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

KLP Statsobligasjon

20 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

Portefølje 7

Denne fondsporteføljen for deg som ønsker veldig høy forventet avkastning og som også er villig til å ta en veldig høy risiko.

Porteføljen investerer 100 % av midlene i aksjefond.

Fond

Andel

Om fondet

Alfred Berg Aktiv

30 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

GS Glb Sm Cp CORE® Eq Base Inc USD Close

50 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu

BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD

20 %

Finn ut meråpnes i nytt vindu