Gå til hovedinnhold

Markedspuls.

Ukentlig oppdatering på det viktigste som skjer i markedet.


Vår investeringsøkonom, Mads Johannesen, og aksjeanalytiker, Roger Berntsen, tar ukentlig for seg verdens aksjemarkeder i markedspuls. Nye epiosder legges ut på tirsdager.

Se de siste episodene av Markedspuls her.

15. august - Hvordan har verdensøkonomien utviklet seg gjennom sommeren?
15. august - Hvordan har verdensøkonomien utviklet seg gjennom sommeren?

I denne epsioden tar Roger og Mads for seg sommermarkedet. Det har ikke manglet på hverken makro eller mikoøkonomiske nyheter og dette snakkes om. Renter, inflasjon, vekstimpulser og råvarepriser er blant flere punkter som tas opp.

20. juni - Verdens vekstutsikter, verdsettelse av regioner og tips til læring i sommer.
20. juni - Verdens vekstutsikter, verdsettelse av regioner og tips til læring i sommer.

I denne episoden snakker Roger og Mads om makroøkonomi. De ser stort på de temaene som omhandler markedet i disse dager. Inflasjon, renter, sentralbanker, forbrukertillit og ikke minst selskapenes inntjening blir tatt opp og dvelet med. Avslutningsvis gir de tips til ulike læringsformer som man kan ta med seg gjennom sommeren. Her nevnes alt fra podcaster og bøker til youtube og filmer.

31. mai - Oljemarkedet, Norwegian og aktuelt om selskaper.
31. mai - Oljemarkedet, Norwegian og aktuelt om selskaper.

I denne episoden av Markedspuls snakker Roger og Mads om oljemarkedet og tilhørende oljeservice. Den siste tiden har det vært stor aktivitet i oljeservicesektoren og de store kursbevegelsene diskuteres. Du får høre mer om deres tanker om sektoren og hvordan det vil gå videre. Avslutningsvis tar de for seg Norwegian og flybransjen, samt Veidekke og Smartcraft.

Se de siste episodene av Økonominyhetene her.

tv2 video thumbnail. 29. april - Kvartalstall
24. juni - Nye rentehevinger, boligmarkedet og Tesla & olje-aksjer i fokus

Utsiktene for det norske boligmarkedet diskuteres i lys av ny rentebane. Sentralbanken kommuniserer også tydelig til markedet at man må forberede seg på flere rentehevinger. Det blir også fokus på Nordnets kunder, hvor man ser at både oljeaksjer og Tesla troner høyt oppe.

627e2abc498eb57c82922b7f-1652481848466.jpeg
17. juni - Renteøkning, børsuro og olje- og oljeservice på topp.

I denne uken av Økonominyhetene diskuteres de store svingningene på verdens børser, den kommende renteoppgangen og hvilke enkeltaksjer og fond bør man investere i når markedet er så urolig som det er.

tv2 video thumbnail. 6. mai - Flash Crash
10. juni - Prisvekst, norske flyselskaper og energi-sektoren.

I ukens episode av Økonominyhetene diskuteres naturligvis prisveksten, som nå har kommet opp på nivåer man sist så i 1988. Du får også høre mer om utviklingen i det norske flymarkedet og utsiktene for energi-selskaper.


,Spørsmål til markedspuls?

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål til marekdspuls, Mads Johannesen eller Roger Berntsen? Ta kontakt med oss i våre sosiale kanaler. Vi er tilgjengelig på Facebook, Twitter og Shareville.

Følg økonomene på Twitter: MadsNordnet og BullBerntsen
De er også tilgjengelige på Shareville: Mads og Roger

Nordnetbloggen · 18. aug. 2022

Rolig start i vente. Gevinstsikring på Wall Street. Nedgang i Asia

Nordnetbloggen · 17. aug. 2022

Rolig start i vente. Bred oppgang i Asia i natt. Oljeprisen i fokus

Nordnetbloggen · 16. aug. 2022

Oppgang i vente. Ny oppgang på Wall Street. Oljeprisen i fokus

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og din økonomiske situasjon.

Det er alltid risiko forbundet med investeringer i finansielle verdipapirer.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko
for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling
er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Disclaimer Markedspuls.

Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformål og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i Markedspuls. Nordnets talspersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen.
Økonomenes innehav er til enhver tid tilgjengelig på Shareville: MadsNordnet & BullBerntsen.

Les mer på disclaimer-siden.