Gå til hovedinnhold
Dette er et betalt samarbeid med Amundi.

Klimakrisen er en av de største
utfordringene i vår tid.

Amundi – Klimainvestering som er tilgjengelig for alle.

Å investere i en bærekraftig fremtid.

Amundi har forpliktet seg til å oppfylle kundenes investeringsmål, samtidig som vi bidrar positivt til samfunnet og en bærekraftig fremtid. Vårt innovative, bransjeledende utvalg med klima ETFer lar deg bidra til å svare på klimakrisen, på en måte som passer for deg.

Gir muligheter til å dra fordel av en verden som forandrer seg

Verden er i konstant endring. Tematiske investeringer prøver å dra fordel av dette ved å anvende en fremadskuende metode som finner, og investerer i, viktige langsiktige trender som er ventet å skape varige endringer i menneskers liv.

Slike «megatrender» baserer seg på en lang rekke økonomiske, sosiale og teknologiske krefter. Sammen gir de et grunnlag for bærekraftig vekst, som er ventet å skape en fremtid som er veldig ulik fortiden. Investorer som støtter disse strukturelle endringene, som er ubegrenset av land- eller sektoreksponering, kan høste betydelige gevinster på lang sikt.

Hos Amundi er vårt oppdrag å fange opp langsiktige, bærekraftige megatrender og å gi investorene muligheten til å dra nytte av dem.

Vi tror at børshandlede fond (ETFer) er en kostnadseffektiv og fleksibel måte for investorer å fange opp de mulighetene som bærekraftige megatrender gir.

Megatrenden med klimaendringer og ressursknapphet

Klimaendringene og ressursknapphet er en langvarig megatrend som har kommet for å bli. Global oppvarming, ekstremvær og økende havnivå gjør det nødvendig med endringer i tradisjonelle jordbruks- og fiskerimetoder. I tillegg betyr ressursknapphet at bærekraftige løsninger i økende grad vil være viktige.

Lær mer om Amundis klima-ETFer.

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,20%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Amundis utvalg av Paris-Aligned Climate ETFer ble etablert for å gi deg muligheten til å bidra med å nå ambisjonene satt i Parisavtalen.

Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,12%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Amundis utvalg av Paris-Aligned Climate ETFer ble etablert for å gi deg muligheten til å bidra med å nå ambisjonene satt i Parisavtalen.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,19%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Amundis utvalg av Paris-Aligned Climate ETFer ble etablert for å gi deg muligheten til å bidra med å nå ambisjonene satt i Parisavtalen.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,20%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Amundis utvalg av Paris-Aligned Climate ETFer ble etablert for å gi deg muligheten til å bidra med å nå ambisjonene satt i Parisavtalen.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,60%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Fokus på verdens situasjon tilknyttet vannressurser bidrar til å håndtere utfordringer med vannknapphet ved at man sørger for at bærekraftige selskaper med tilknytning til vann, får kapital.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF
Årlig avgift
0,60%
Aktiva klasse
Aksje
Risiko

Økt fokus på selskaper med inntekter fra undertemaene alternativ energi, energieffektivitet og verdikjeden til batteriproduksjon.

Solpaneler i en dal

Net Zero 2050 ETFer

Amundis utvalg av Paris-Aligned Climate ETFer ble etablert for å gi deg muligheten til å bidra med å nå ambisjonene satt i Parisavtalen. De underliggende S&P-indeksene har som mål å møte og overgå minimumskravene for EU-merkede Paris-Aligned Benchmarks (PABs). De ble designet for å bidra til å bygge porteføljer som er kompatible med et scenario med 1,5 °C global oppvarming. Indeksene tar også hensyn til den fysiske risikoen for forretningsaktiviteter som stammer fra ekstreme klimahendelser, mens de bruker bredere ESG-selektivitetskriterier.

Vindmøller på et bjerg ved solnedgang

New Energy (LYM9)

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringene, ettersom det står for omtrent 60 prosent av de samlede utslippene av klimagasser¹.

Det internasjonale energibyrået anslår at investeringer i ny energi må stige fra 2,3 billioner dollar årlig til 5 billioner dollar innen 2030². Dette åpner muligheter for selskaper med virksomhet på dette området.­

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF fokuserer på selskaper med inntekter fra undertemaene alternativ energi, energieffektivitet og verdikjeden til batteriproduksjon. Det lar investorer dra fordel av den veksten som trolig kommer i etterspørselen etter hvert som teamet Ny energi spiller seg ut.

hånd rører vand i en sø

Water (LYM8)

Temaet med Vann i verden bidrar til å håndtere utfordringer med vannknapphet ved at man sørger for at bærekraftige selskaper med virksomhet som er knyttet til vann, får kapital. Som følge av klimaendringene blir vanntilførselen knappere og i økende grad forurenset etter hvert som ekstremvær og større uforutsigbarhet råder³. Dette kan få virkning på områder som matsikkerhet, utdanningsmuligheter og valg av levebrød for fattige familier rundt om i verden.

Investeringer i bærekraftige selskaper med virksomhet som er knyttet til vann, øker disses kapasitet til å investere i større prosjekter som kan redusere presset på vannforsyningen.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF fokuserer på selskaper som er aktuelle for vanntemaet og som er klassifisert som vannverksvirksomhet eller som har minst 15 prosent av inntektene sine fra bærekraftig virksomhet knyttet til vann.

  1. Kilde: Rapporten «EU Technical Expert Group on Sustainable Finance», IPCC SR15, kapittel 2 og det globale karbonbudsjettet, 2018. Fra slutten av 2019, med 50 prosents sjanse for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C temperaturstigning.

  2. Kilde: Det internasjonale energibyrået (NZE 2021-rapporten).

  3. Kilde: www.unicef.org.


Viktig å vite om risiko og avkastning.

Dette er ikke og skal ikke tolkes som en investeringsanbefaling eller anmodning om å tegne, kjøpe eller selge verdipapirer. Når du tar en investeringsbeslutning må du basere den på din egen vurdering og ta hensyn til dine mål og økonomiske situasjon. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no. Det er alltid risiko forbundet med investering og finansielle verdipapirer.

Spørsmål og svar om spareavtale i ETFer.

Start sparing og investering hos Nordnet nå.