Sparinvest

Sparinvest er en uavhengig leverandør av langsiktige og stabile investeringsprodukter. Sparinvests produkter er tilpasset både institusjonelle og private investorer og er tilstede i 16 europeiske land. Sparinvest tillbyr deg som kunde i Nordnet muligheten till å investera i våre SICAV fond.

Sparinvest ble grunnlagt som en verdipapirfond gruppe i København i 1968 av en gruppe sparebanker. Siden den gang har Sparinvest utviklet seg til et uavhengig kapitalforvaltningsselskap med en bred eierskare.

Sparinvest har de seneste 12 årene bygd opp en unik ekspertkompetanse innen verdi-investeringer.

Sparinvests verdi aksjefond investerer i undervurderte selskaper der aksjeverdien er markant laverene enn selskapets faktiske verdi.

Vår filosofi er å gjennom grundig analyse finne selskaper med lav gjeld, solid balanse og stabil inntjening- selskaper med gode langsiktige forutsetninger.

I Sparinvest verdi rentefond kombineres analysen av selskapsobligasjoner med samme filosofi som benyttes for våre aksjefond.

Resultatet taler for seg!

Till Sparinvest S.A. hjemmesida

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Spar i fond fra

Sparinvest
FooterBanner

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.