Holberg Fondsforvaltning

Holberg Fondsforvaltning

Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 med base i Bergen. Selskapet er, gjennom morselskapet Holberg Forvaltning AS, delvis eiet av initiativtakerne (partnerne). Vi er overbevist om at partnermodellen gir klare fordeler i form av stabilitet, kontinuitet og målrettet drift.

Vår forretningsidè er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon. Dette skal oppnås gjennom en fokusert satsing på kjerneområdene forvaltning, kundebetjening og administrasjon.

Vi tror på fondsprodukter som den enkleste og mest effektive måten å forvalte penger på.

Gjennom Holberg Fondene tilbyr vi 5 aksjefond og 2 pengemarkedsfond, der målsettingen er å gi høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko.

Vi har definert Norden som vårt hjemmemarked på aksjesiden, mens vi på rentesiden tilbyr effektiv likviditetsforvaltning gjennom våre 2 pengemarkedsfond.

God kundekommunikasjon er for oss en selvfølge. Vi prioriterer lett tilgjengelighet, god og oversiktlig kunderapportering og effektiv markedskommunikasjon gjennom HolberGrafene.

Holberg Fondsforvaltning AS er solid kapitalisert og tilfredstiller alle krav som Kredittilsynet stiller for å drive fondsforvaltning.

Årsrapport fra Holberg Fondsforvaltning AS

Til Holberg Fondsforvaltning AS hjemmeside

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Spar i fond fra

Holberg Fondsforvaltning
FooterBanner

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.