Handelsbanken

Handelsbanken Fondsforvaltning

Handelsbanken Kapitalforvaltning har forvaltet kundemidler siden 1871. Vi er i dag en ledende nordisk kapitalforvalter som står for langsiktighet og stabilitet.

Handelsbanken Kapitalforvaltning forvalter i skrivende stund omlag 400 milliarder kroner for 410 diskresjonære kunder og 815 000 fondskunder i selskapets 119 verdipapirfond. Disse midlene tas hånd om av 355 ansatte, hvorav i overkant av 60 er porteføljeforvaltere og analytikere. Så vel hva gjelder antall produkter, antall ansatte eller midler til forvaltning er vi blant de desidert største aktørene i Norden innen forvaltning.

Handelsbanken Kapitalforvaltning er representert også i Norge, hvor vi har forvaltningsselskapet Handelsbanken Fondforvaltning AS som forvalter Handelsbankens norske fond samt markedsfører Handelsbankens øvrige fond.

Årsrapport fra Handelsbanken

Til Handelsbankens hjemmeside

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Spar i fond fra

Handelsbanken
FooterBanner

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.