LHV Asset Management

LHV Asset Management

LHV Asset Management (AS LHV Varahaldus) er et forvaltningsselskap der overvåkes av den estiske regulator (Eesti Finantsinspektioon). LHV Asset Management er eid av AS LHV Group, som er holdingselskap for LHV Asset Management og LHV Bank. LHV ble stiftet i 1999 og tilbyr sine tjenester i Estland, Latvia, Litauen og Finland. LHV Persian Gulf Fund er også distribuert til publikum i Sverige, Norge og Finland. I tillegg til tre UCITS fonder forvaltet av AS LHV Asset Management forvalter selskapet også obligatorisk og frivillig pensjonsfonder i Estland. LHV Persian Gulf Fund investerer i noterte aksjer I GCC, for det meste Qatar, de Forente Arabiske Emirater, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia og Oman.

Fondet investerer i sektorer som profiterer på kommersielle/industrielle ekspansjonsinitiativer (transformasjon av olje til aksjer)som: bankvirksomhet, forsikring, infrastruktur, kommunikasjon, konstruksjon, strøm og vann.

Fondet hedger risikoen i US-dollar (de fleste lokale myntenheter er tilknyttet til USD). Fondets basevaluta er euro.

Årsrapport fra LHV Asset Management

Til LHV Asset Management hjemmeside

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Spar i fond fra

LHV Asset Management
FooterBanner

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.