Bli kunde

Åpne aksje- og fondskonto

Aksje- og fondskonto

Her kan du opprette en konto hos Nordnet. Da kan du investere i aksjer, fond og andre verdipapirer. Samtidig får du tilgang til verktøy og informasjon som kan hjelpe deg med investeringene dine. Se prislisten for fullstendig liste over handel med finansielle instrumenter og tjenester. Les mer om aksje- og fondskonto.

Som finansiell institusjon er vi pålagt å følge hvitvaskingsregelverket. Vi må derfor ha en del informasjon fra deg før du kan bli kunde.

For å bli kunde som privatperson må du være bosatt innenfor EØS-området eller i Sveits.
For å bli bedriftskunde må bedriften være registrert i Norge. For andre selskapsformer enn norske aksjeselskap krever vi ytterligere dokumentasjon som vi vil etterspørre ved behov.

Har du spørsmål til dette kan du kontakte Kundeservice.

Som ny kunde hos oss handler du fra 1,- (0,035 %) på de nordiske markedene i minimum en måned.

Opprettelse 0 NOK
Minsteinnskudd 0 NOK
Aksjehandel Kurtasje fra 1 NOK/0,035% (velkomsttilbud)
Fondshandel Tegningsprovisjon fra 0 %
Minste tegningsbeløp 100 NOK

 

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine les her.

Søknad aksje- og fondskonto

·
for bedrift
Bankkonto for utbetalinger
Har bedriften forretningsadresse i Norge?
Har bedriften forretningsadresse i et annet land enn Norge?
Er selskapet en finansiell institusjon, det vil si en kredittinstitusjon, et verdipapirforetak, et fondsforetak eller annen type selskap som eier og/eller forvalter finansielle eiendeler for noen annen?
 

Spesialkonto

Active Trader
* Logg inn for enklere registrering.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.