Topp 30

« Tilbake

Mer om topp 30

Topp 30 – Vi har gjort det enklere for deg

Utvelgelsesprosessen består av en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ analyse av fondsselskaper, de enkelte fond og deres forvaltere. Med den kvantitative analysen plukker vi ut fondene som historisk har gitt best avkastning til andelseierne sine med hensyn på risiko og avgifter. Utgangspunktet er at de som har lykkes historisk også forventes å gjøre det godt fremover. I ren kvantitativ analyse er det mange fallgruver og derfor kan en kvalitativ og subjektiv vurdering være et viktig innslag i analysen. I den kvalitative analysen inngår for eksempel analyse av fondets strategi og ressurser, og den enkelte forvalters strategi og erfaring.

Utvalget av fond som inngår i Topp 30 er en pågående prosess der vi analyserer fondene og deres forvaltningsresultater løpende, besøker fondsselskapene og treffer forvalterne. Ved behov blir det gjort forandringer på rangeringen i Nordnet Topp 30.

Nordnet Topp 30 baseres på følgende kategorier:

Norge

Norden

Global

Vekstmarkeder

Europa

Asia

Nord-Amerika

Øst Europa

Latin-Amerika

Rentefond

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.