Slik jobber vi

Oppgaven vår er å hjelpe deg
til bedre fondssparing

Oppgaven vår er å gi deg muligheten til å oppnå høyest mulig avkastning uansett om du tar hånd om sparingen din selv eller overlater ansvaret til oss.

Fremgangsrik sparing avhenger av tid, kunnskap og interesse, noe vi vet av erfaring at mange mangler. Om du velger å ta hånd om sparingen din selv eller med støtte fra oss bør du alltid spørre deg selv hvilken risiko du er forberedt å ta med pengene dine. Å slå fast risikotoleransen din er ikke så lett. Derfor har vi, sammen med vårt vitenskapelige råd utviklet en metode for hvordan man kan fastsette et passende risikonivå for deg. Risikotoleranse varierer ikke bare fra person til person, men også over tid. Den framtidige avkastningen avgjøres i hovedsak av valgt risikonivå. Derfor bør du med jevne mellomrom
teste risikotoleransen din.

Husk at all sparing i fond handler om å maksimere avkastning i henhold til risikotoleranse og så løpende velge fond som stemmer overens med din risikotoleranse og investeringshorisont.

Investeringsguiden

Behovsanalyse Finjustering Kjøp av fond

Fremgangsrik investeringsrådgivning bygger på kunnskap om forutsetninger og behov. Investeringsguiden starter derfor med en behovsanalyse der du svarer på 22 spørsmål om blant annet din økonomiske situasjon, kunnskap og erfaring med finansiell økonomi, mål med sparingen og risikotoleranse.

Med behovsanalysen som grunnlag kan vi finne fram til et passende risikonivå for deg. Det anbefalte risikonivået beskrives med ord og bilde. Du kan justere risikoen og dermed velge å ikke følge Nordnets anbefaling.

Arbeidet med å velge passende fond er omfattende. Vil du vite mer om
valg av fond og de fremste utvalgskriteriene?
Les mer om utvalgsprosessen

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.