Fondsmarkeder

« Tilbake

Månedens fondskommentar

NORGE
Nordnet
14.12.2017

Nye fond fra Schroder

Schroder ISF Asian Opportunities

Aksjefond som investerer i hele Asia utenom Japan, i alt fra store, mellomstore til små selskap. Indeksuavhengig strategi der selskapene er viktigere enn spesifikke land, og teamets oppfatning er at Asia er en region der man skal unngå indeksfond og ETFer, og heller være aktiv.
God avkastning og høy rating over lang tid, stort og erfarent team plassert på ulike steder i Asia.

Schroder ISF Global Climate Change
Globalt aksjefond som investerer i selskap som på ulike måter bidrar til å minske karbonutslipp. Kan være innenfor miljøteknikk, transport, energieffektivisering, eller ren energi.
Schroders er en av de fremste innen ESG (miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring) og har et separat team på 12 personer som kun arbeider med slik analyse.

Schroder ISF European Alpha Focus
Europeisk aksjefond som har som mål å slå indeks uavhengig av markedssituasjon. Portefølje med 30-40 selskap som forvalterne tror aller mest på.
God historikk og ratings, forvalteren James Sym har blitt vurdert til AA i Citywire Manager Ratings.

Schroder ISF Global Cities Real Estate
Globalt fond som investerer i eiendom i verdens mest hurtigvoksende byer og regioner. Dette gjøres gjennom aksjer, REITS og andre verdipapirer som gir en lav korrelasjon med aksjemarkedet. Mange steder vokser betydelig raskere enn hele land og økonomier, og her leter teamet etter muligheter som er unike. Bra som diversifikasjon i fondsporteføljen.

Schroder ISF Global High Yield NOK hedged
Globalt høyrentefond, valutasikret til NOK. Forvalterteamet sitter i New York, hvilket er en fordel ettersom 70 % av verdensindeks for høyrenteobligasjoner er utstedt i USA. Teamets fokus er å levere en risikojustert bra avkastning, og stort fokus er nettopp på risikokontroll.

Schroder ISF Global Multi Credit NOK hedged
Globalt "allværsfond" som kan investere i alle typer kredittobligasjoner globalt. Både Investment Grade, High Yield, Emerging Markets Debt, konvertibler, kommunale obligasjoner og annet. Forvalterteamet allokerer videre de ulike aktivaklassene i forhold til markedssituasjonen. Valutasikret til NOK.
Et relativt nytt fond, men forvalteren Patrick Vogel er en av de høyest rangerte med AAA i Citywire Management Ratings.

Finn ut mer om fondene her.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.